Geschiedenis Dieteren

Welkom bij subcategorie "Geschiedenis van Dieteren",
Hier kunt U een keuze maken uit de volgende onderwerpen.

HISTORIE
 • Die Heerlickheyt van Dyeteren.
 • SCHÖNDELN EN BEUNINGEN de erfgenamen van “ridder Bernardts de Beuningen”.
 • Vondsten langs de Geleenbeek: Beuningerhof.
 • Zeer interessant artikel historie in de 16de en 17de eeuw van Midden-Limburg.
 • Akte uit 1825 waarbij inwoners van Dieteren zich sterk maken voor de terugkeer van de eigen parochie.
 • Verdeling van onroerende goederen 1825 nalatenschap Georgius Jacobus Baron de Plevits in Dieteren, Baakhoven en Susteren.
 • Eerste lagere schoolgebouw in Dieteren.
 • Dieteren wordt een zelfstandige parochiegemeenschap (1833-1835).
 • Parochie-geschiedenis van Dieteren.
 • Dieteren wilde een eigen gemeente worden (1838).
 • Verkoop gemeentegrond in 1858 te Dieteren.
 • Vonnissen in zake pachtontbindingen anno 1860 van gronden te Dieteren.
 • Blokhouwen een oud gebruik in Dieteren.
 • Herkomst en Betekenis van plaatsnaam Dieteren
 • Inleiding geschiedenis van Dieteren.
 • Korte historie winkelpand Custers/Jumper Dieteren.
 • De Stierhouderij in Dieteren.
 • klassefoto's van lagere school St.Cornelius.
 • Verhaal achter lakzegel laathof te Dieteren.
 • Lijst uit 1666 met namen gezinshoofden van Dieteren.
 • Geschiedenis onderwijs en school te Dieteren.
 • Historie Boerenbondgebouw/Patronaat in Dieteren.
 • Historie pand Café/Winkel aan de Kerkstraat in Dieteren.
 • Historie Smeed in Dieteren.
 • Geschiedenis Hoeve Leijlard in Dieteren.
 • Diverse artikelen over de Leefbaarheid en Ruimtelijke ontwikkeling in Dieteren (1929-heden)
 • Oud-papier ophalen in Dieteren door de jaren heen.
 • Historie herenzangkoor
 • Historie schutterij 175 jaar
 • Dieteren rond de tweede Wereldoorlog
 • Zuivel historie van Dieteren.

  Artikelen “Publications de la société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg”
 • Publications etc.. deel 12 uit 1875 pagina 416-440. Grens Gelre en Gulik
 • Publications etc.. deel 22 uit 1885 pagina 237 en 286-289. LEENEN VAN VALKENBURG met de leengoederen van Dieteren. nieuw.!
 • Publications etc.. deel 24 uit 1887 pagina 3-38. Leenkamer Dieteren historische beschrijven leengoederen etc... nieuw.!
 • Publications etc.. deel 35 uit 1899 pagina 489-490. Zegel uit Dieteren. nieuw.!
 • Publications etc.. deel 61 (1925) pagina 251-273. Het Sleutje over legende en historische onderbouwing.

  Heeft U een suggestie of opmerking, stuur een berichtje naar info@deetere.nl

  Bedankt voor uw interesse en tot een volgende keer.!