Historie ontwikkelingen Dieteren

Welkom bij "Historie"
Bij het zoeken en lezen in oude kranten blijkt toch dat de zorg om het dorp Dieteren leefbaar te houden al veel langer spelen dan alleen de laatste jaren. Het valt op dat men in Dieteren zich altijd hard heeft gemaakt om zoveel mogelijk zelfstandigheid te behouden of zelfs te verkrijgen. Jammer dat door huidige tijdgeest en ontwikkelingen veel van wat vroeger moeizaam opgebouwd is nu enkel nog historie is.

Hieronder een greep(deze wordt nog uitgebreid) uit artikelen die verschenen zijn in de diverse publicaties van de rijke historie van Dieteren.


-Geschiedenis onderwijs en school te Dieteren.
-Parochie-geschiedenis van Dieteren
-Dieteren wilde een eigen gemeente worden (1838).
-Belangrijke wegverbetering te Dieteren (1929).
-Klein-landbouwbedrijf in Dieteren onrendabel (1966).
-Dieteren neemt “Banvloek” van planologen niet! (1968).
-Dieteren is bevreesd te zullen uitsterven (1969).
-Plan woningbouw Dieteren (1974).
-Dieteren durft weer hopen op uitbreiding (1974).
-Visie P.v.d.A. woningbouw Dieteren (2008).
-Vragen CDA en Algemeen Belang over leefbaarheid en woningbouw Dieteren (2008).
-Woningbouw Koppelveld van de baan Dieteren (2009).

Heeft u nog tips van artikelen die hier niet mogen ontbreken, laat het dan even weten!


Wilt U reageren dan kan dit via info@deetere.nl

Bedankt voor uw interesse....!