Parochie Dieteren

Welkom bij "Parochie Dieteren",
In Dieteren moet in lang vervlogen tijden een Kapel hebben gestaan waarvan dit waarschijnlijk een overblijfsel is (zie foto van "vorstpan"). Deze kapel wordt vernoemd in 1647 als toegewijd aan Sint Stefanus terwijl soms wordt geopperd dat deze kapel toegewijd zou zijn geweest aan Willibrordus.
Meer informatie in de transcriptie van de visitatie 1650 in Dieteren en omgeving.
Rond 1712 wordt Johan Meuffels genoemd als rector van Dieteren en wat later in 1806 wordt als pastoor in Dieteren genoemd Jean Henrie Niquet (geboortig van Aken). De zelfstandigheid van de Dieterse parochie was ditmaal van korte duur 1806-1808.
 Overblijfsel van Kapel Dieteren ?

Interessant bij het vervolg van deze tekst is wellicht de inspanning die de bewoners van Dieteren zich getroosten om weer een eigen parochie tot stand te brengen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een Notariële akte uit 1825.
Voor het ontstaan van de huidige parochie moeten we teruggaan naar 1833 toen de toenmalige kapelaan van Dieteren is benoemd tot Pastoor van Dieteren. Deze Pastoor was Martinus Klinkenberg welke op 5 april 1828 immers als kapelaan was aangesteld, zijn benoeming ging overigens niet zonder slag of stoot. Er was namelijk veel weerstand van de Susterense kerkfabriek. Dit blijkt ook uit de volgende opsomming der feiten:
De kerk van Dieteren verwierf haar geestelijke en materiele zelfstandigheid, op resp. 9 maart 1834 en 3 mei 1834 (bron: Guus Janssen in Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold pag. 82 noot c. Uitgave 1985)
In augustus 1834 bezit Dieteren een eigen kerkfabriek. Op 17 november 1834 stelde het kerkbestuur dat bestond uit: M.Klinkenberg (rector), W.Meuffels, W.Horens, P.van Heel, J.Knoors, en L.Jessen als president, de eerste begroting vast en zond die met een gift naar de Bisschop van Luik, Mgr. C.van Bommel (1829-1852).
Volgens een andere publicatie heeft het nog tot 1842 geduurd vooraleer Dieteren een zelfstandige parochie werd, de H.Stephanus Parochie.
Een goede en uitgebreidde beschrijving van de inspanningen van de bevolking van Dieteren om een eigen parochie te verkrijgen kunt U hier lezen.
Ook kunt u het artikel over het doopvont in St. Stephanuskerk lezen.

Het waren overigens moeilijke tijden voor de jonge parochie want er moest een nieuwe Kerk komen en een Pastorie, de kerk werd gebouwd in 1853. Bovendien moest de Pastoor betaald worden en dit was een zeer zware beproeving voor de kleine gemeenschap in Dieteren. Er waren toen zo'n 500 inwoners, veelal landbouwers met als nevenactiviteit caféhouder, kleermaker, smid, timmerman of iets anders.  Oude kerk van Dieteren
Oude kerk in kleur (ingekleurd)
 Oude kerk van Dieteren
Een briefkaart met het interieur van de oude kerk met dank aan Ton Fiddelers

De oude kerk was uiteindelijk te klein en er werd een nieuwe kerk gebouwd. Architect A.J.N.Boosten uit Maastricht maakte het plan, de aanbesteding vond plaats in september 1938. Het werk werd in november 1938 na intekening en overleg gegund aan gebroeders Bocken voor een bedrag van ƒ 45.347,--. De eerste steenlegging was op tweede Paasdag 10 april 1939 door Deken H.J.J.Haenraets uit Sittard. Op maandag 2 september 1940 werd de nieuwe St. Stephanuskerk plechtig geconsacreerd door Mgr. J.H.G.Lemmens, bisschop van Roermond (1932-1957). De Bisschop meldde met uitgesproken voldoening over het prachtige kerkgebouw dat dit zijn 65ste kerk in Limburg was die door hem gewijd werd. Zie ook krantenartikelen uit die tijd.
Dieteren lag in de Tweede Wereldoorlog vanaf 18 september 1944 tot 18 januari 1945 vlak aan het front, zodat de kerk en toren vrij ernstig beschadigd doch herstelbaar was, terwijl de pastorie totaal vernield was, zelfs het puin was verdwenen.
Dat de bouwpastoor P. van Buggenum zijn kerk in 1945 verwoest moest terugzien was tragisch, maar hij begon direct met de voorbereidingen van het herstel der kerk. Toen het herstel van de kerk bijna voltooid was overleed hij plotseling op 25 april 1947.
Zijn opvolger pastoor R.A. Lebens (1947-1955) zette zijn werk voort, maar de kerk bleef zonder spits.
Onder pastoor J. Flecken (1955-1968) kwam de torenspits in 1957 tot stand. De torenspits werd in 1956 aanbesteed door het architectenbureau Boosten uit Maastricht en werd uitgevoerd door aannemersbedrijf L.Heemels uit Roermond. De koperen platen werden aangebracht door de firma Claessens uit Roermond. Het bijzondere van koper is dat de platen eerst blank zijn en later door weersinvloeden oxyderen en dan de uiteindelijke groene kleur krijgen zoals wij nu kennen.
In 1994 werden de huidige gebrandschilderde panelen in de ramen gezet.
Ook heden ten dage moeten alle zeilen worden bijgezet om aan de benodigde financien te komen. Bijvoorbeeld via een tot traditie geworden jaarlijkse rondgang van de kerkmeesters, waarbij ze via een ludieke actie de mensen tot giften weten te brengen.
Jaarlijkse rondgang Kerkmeesters door Dieteren     vlnr. Paul Wouters, Sjra Maassen, Pascal Penders en Sjra Verreusel
Bij deze actie moest men van deze gewichtige heren schatten hoever de wijzer van de weegschaal zou uitslaan als ze gezamenlijk op het weegplateau zouden plaatsnemen.
Het resultaat 366.5 kg !!!!
En bijvoorbeeld in het jaar 2005 kon men proberen de diameter van de kleinste klok in de kerktoren te raden, het jaar daarvoor was immers de grootste klok inzet van de actie. Er bleken 4 juiste oplossingen gegeven te zijn en na overleg is besloten het bedrag onder de de vier winnaars te verdelen.

Gravure voor eerste Pastoor
 M(artinus) K(linkenberg) Pastoor 1866   als opschrift bij ingang voormalige Pastorie

Lijst Pastoors te Dieteren


Naam Pastoor te Dieteren Geboren Overleden
Klinkenberg,Martinus* 1833-1869 3 september 1801 Puth 17 juni 1869 Dieteren
begraven te Schinnen
Pijls,Nicolaas Jozef 1869-1877 21 mei 1819 Oirsbeek 26 april 1901 Munstergeleen
van Ophoven,Joannes 1877-1886 9 februari 1829 Montfort 26 oktober 1907 Weert
van der Piepen,Joannes Franciscus 1886-1893 26 maart 1832 Weert 22 mei 1910 Weert
Wetzels,Arnold Maria 1893-1897 17 februari 1851 Noorbeek 11 april 1921 St. Geertruid
Grispen,Jan Philippe Mathieu 1897-1915 12 april 1851 Ittervoort 11 februari 1915 Dieteren
Eijdems,Johan Leonard 1915-1919 20 september 1867 Eygelshoven 28 januari 1937 Beek
Bemelmans,Wilhelmus Hubertus Eugenius 1919-1927 25 oktober 1867 Maastricht(Amby) 22 september 1948 Boekel
Vliexs,Leonard Joseph 1927-1937 20 januari 1879 Simpelveld 30 mei 1956 Beek
van Buggenum,Petrus Franciscus** 1937-1947 22 april 1894 Hulsberg 25 april 1947 Dieteren
Lebens,Remiguis Augustinus 1947-1955 2 maart 1903 Munstergeleen 28 februari 1960 Pey-Echt
Flecken,Jos 1955-1968 19 december 1910 Bingelrade 29 december 1971 Heerlen
Heggen,Frans 27/04/1968-1980 4 juli 1930 Hoensbroek 22 maart 2017
Jorritsma,Arnoldus George Maria 01/03/1980-25/10/1980 23 augustus 1913 Leeuwarden 25 oktober 1980 Sittard(H) begraven Roermond
Verdurmen,Piet 08/03/1981-1995 30 mei 1914 Lamswaarde-Hontenisse 21 maart 2004 Tilburg
Widdershoven,Andreas 1995-01/02/2000 6 april 1930 Nieuwstadt 19 november 2010 Höngen-Selfkant(D)
Hoogland,N.A. (Administrator) 01/09/2000-01/07/2006 14 april 1936 Monnikendam
Kuijer, Hans (Administrator) 15/08/2006-01/08/2007 7 mei 1943 Maastricht
Boon, J.G.H.M. (Jos) 01/08/2007-13/04/2012
installatie 26/08/2007
23 juni 1967 Brunssum
Geurts (Wil) (Deken Susteren-Echt) 2012-2014
Amir (Kapelaan in Cluster, bewoonde pastorie Dieteren 2012-2022) april 2012-18 september 2022
2 mei 1976 Keelamudimannar Kottai, India
Lauvenberg, G.A.M.L. (Geert) (Pastoor Deken Susteren) 15/09/2014-heden
installatie 28/09/2014
Eys-Wittem
In verband met het samengaan van de 5 parochies in het cluster in 2015 eindigt hiermee dit lijstje van priesters van de zelfstandige parochie in Dieteren. Wel is er nog een parochiecomitè voor kerkelijke aangelegenheden betreffende de parochie Dieteren. Per 1 januari 2023 werden deze 5 parochies samengevoegd tot 1 nieuwe parochie “Christus Salvotor” onder een nieuw bestuur.

PS, heeft u achtergrond informatie over deze pastoors of bidprentjes van overleden pastoors (of oud-inwoners) van Dieteren wilt u dan contact opnemen met info@deetere.nl ?

*Martinus Klinkenberg was voordien echter al in Dieteren werkzaam als Kapelaan, hij was ook de bouwpastoor van de vorige kerk.
**Pastoor van Buggenum was de bouwpastoor van de huidige Stephanuskerk.Emailadres :info@deetere.nl
Bedankt voor uw interresse en tot een volgende keer.!
Denk wel eraan om deze pagina toe te voegen aan uw favorieten.!!!!!!