Geschiedenis van Dieteren

Welkom bij "Dieteren",
(bron van volgende informatie: LTG 19-1991 door D.J.J. Lauwers en Th.M. Oberndorf)

Op maandag 29 november 1666 werden op de Markt te Susteren alle gezinshoofden(enkel mannen!!) uit de gerechtsgebieden van Susteren, Born en Grevenbicht bij elkaar geroepen om de erfhuldiginseed af te leggen. Dit was een voortvloeisel van het "Erbvergleich" van Kleef op 9 september 1666. Daarmee kwam een einde aan de strijd tussen de keurvorsten van Pfalz-Neuburg en van Brandenburg over de erfopvolging in Gulik, Berg en Kleef.
Deze strijd had in feite geduurd vanaf het jaar 1609 toen hertog Johan Wilhelm van Gulik kinderloos overleed. Al in 1614 werd er een voorlopig verdelingsverdrag gesloten te Xanten, Wolfgang Wilhelm van Pfalz-Neuburg kreeg toen Gulik, Berg en Ravenstein en de Brandenburgse keurvorst Johan Sigismund ontving Kleef, Mark en Ravensburg.
Spoedig daarna, in 1618, brandde de Dertigjarige Oorlog los welke tot 1648 zou duren. Pas ruim daarna, in 1666, werd de erfopvolging definitief geregeld. Wolfgang Wilhelm was inmiddels in 1653 gestorven en opgevolgd door zijn zoon Phillip Wilhelm als keurvorst van de Pfalz, hertog in Gulik, Kleef, Berg en Beieren, graaf in Veldenz, Sponheim, Ravensberg en Meurs en heer van Ravenstein.
Als erkenning van het verdrag van Kleef moesten alle inwoners (althans de gezinshoofden) de erfhuldigingseed afleggen. Hierbij werden lijsten met namen opgemaakt van elke plaats, zo ook van Dieteren.

Dorff Dietheren unter Susteren gehörig

Stass Passen
Peter Montfortz
Gillis von ghen Nabeth
Gratt Streiffartz
Derich Linen
Henrich Roijen
Derich Dahmen
Derich Linen den langen
Derich Linen der jünger
Johan von Heinsberg
Gerhart Krags
Gerhart Nijsten
Johan Frens
Johan von ghen Nabeth
Lem Frens
Mr Peter Diethers
Johan Schulpen
Gillis Schlangen
Emundt Gielen
Lem Beckers
Derich Grous
Johan Linen
Derich Wackers
Giell Gielen
Henrich Schulpen
Lenardt Beckers
Lem Thonissen
Johan Heggen
Herman Gielen
Lem Linen
Goddart Broccartz
Derich Nelissen
Jacob Thonissen
Jacob Quix
Johan Hellbrechers
Theis Donners
Wilhelm Schreinemechers
Theis Schillings
Theis Sogers ?
Henrich Peters
==============
zijnde 40 personen
Over afwezige inwoners van Dieteren werd het volgende vermeld:
"Samb diese alle gegenwertig gewesen, ausserhalb Petern Passen und Theissen Sogens, so so auslendig arbeithen, so dan Peteren Montfortz und Gilissen Schlangen welche ausser Lantz nach der Mosell, und Johannen Rotz und Henrichen Peters welche bettlegerich."
Als we het totaal aantal gezinshoofden vermenigvuldigen met 4,5 personen (=gemiddeld gezin in die tijd) komen we op een bevolking uit van 180 personen.


Em@il

Bedankt voor uw interresse en tot een volgende keer.!