Verenigingen Dieteren

Welkom bij "Verenigingen Dieteren",

Het kleine dorp Dieteren kent een rijk verenigingsleven. Ik zal proberen van elke vereniging meer informatie te verstrekken. Dit is nog niet bij allen gelukt, hulp van (oud-)inwoners zal hierbij onontbeerlijk zijn.
Let op! als de betreffende vereniging een eigen site heeft vindt U die op de Linkpagina.
Ik noem hier:

Bejaardenvereniging Dieteren,
Buurtvereniging “Genenj",
Buurtvereniging “Heuveldrenk”,
Buurtvereniging “'t Kröpke”,
Carnavalsvereniging “De Lollige Buk”,
Dorpsraad Dieteren.
Fanfare Eendracht,
Stichting Gemeenschapsbelang Dieteren beheerder van: Gemeenschapshuis de Koppel,
Jeugdkoor Dieteren: JEDIE,
Jeu de boules vereniging l'Hibou,
KVW Kindervakantiewerk Dieteren.
Vroegere Boerinnenbond nu St.Oda,
Parochie Dieteren: parochie, wijkcontactpersonen,
Politiehondenvereniging D.S. '73,
Schutterij St.Stephanus,
Beheerder van visvijver “de Bossen” in Dieteren is: Hengelsportvereniging “de Snoek” uit Susteren,
Vrije Tijd Volleybalclub: VTV "Set Up",
Zaate Herriemenie Jonk Vleisj,
Verder houdt een groep enthousiaste mensen al vele jaren HET maandblad van Dieteren gaande, vol met nieuws en weetjes o.a. in de rubriek "Wij hoorden en zagen..."
Kortom het blad De Schakel   Klik hier voor meer info over dit maandblad

Daarnaast zijn er ook nog verenigingen die opgeheven zijn maar waarvan toch nog het een en ander is te vertellen.
Bijvoorbeeld:


Boerenbond afdeling Dieteren,
De Dieterse Voetbal Vereniging DVV, later overgegaan in Voetbalvereniging S.V. Dieteren,
Golfbiljartclub G.B.C. "De Bokkestall",
Korfbalclub 't Margrietje,
Toneelvereniging O.N.A.,
Post Duiven Vereniging PDV "De Valk",
Peuterspeelzaal 't Awvellemenke,
Tafelvoetbalclub T.V.C. "Diëctra",

Webmaster
Bedankt voor uw interesse en tot een volgende keer.!