voormalige Deeterse korfbalclub

Pagina over "voormalige Korfbalclub 't Margrietje uit Dieteren",

In 1966 vondt er in Dieteren het Swentibold toernooi korfbal plaats, getuige de volgende tekst van krantenbericht uit die tijd.

Korfbalclub Dieteren
Foto met dank aan Betsie/José Schreuders. foto uit 1961

Tijdens de zaterdag 14 mei gehouden bestuursvergadering van het district Zuid-Limburg van de R.K. Dameskorfbalbond werd besloten om het jaarlijkse Swentibold-toernooi te houden in Dieteren op zondag 21 augustus. Daar de wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Stichting „Streekontwikkeling van het Land van Swentibold" drie achtereenvolgende jaren door VIOD uit Born is gewonnen en hierdoor definitief in het bezit van deze club is gekomen, is aan deze stichting een verzoek gericht om een nieuwe beker ter beschikking te stellen. Ook zal weer een schoolkorfbaltoernooi worden georganiseerd en wel op woensdag 29 juni op het sportveld te Nieuwstadt. Alle hoofden van scholen in het Land van Swentibold en direkte omgeving zullen hierover nader worden ingelicht.
Voor het samenstellen van het districtstwaalftal heeft het bestuur 16 speelsters aangewezen voor de centrale training. Het uitgekozen twaalftal zal deelnemen aan de centrale districtendag van de RKDKB. Daar de kampioenen-dag, die jaarlijks door de RKDKB werd georganiseerd, niet meer zal worden gehouden, zullen de kampioenen 1e kl. promotiewedstrijden moeten gaan spelen. De kampioen van district Zuid-Limburg, VIOD uit Born, zal in het veld treden tegen de kampioen van Noord-Limburg. De winnaar van deze ontmoeting zal de promotiewedstrijden verder kunnen spelen. De competitie 1966-'67 zal beginnen op zondag 28 aug.

Dames bij korfbalclub Dieteren
Foto uit 1961 met dank aan Betsie/José Schreuders, van links naar rechts
De drie dames op de voorgrond: Truus Mostard, Jo Hölsgens en Betsie Schreuders

Korfbalclub van Dieteren
Foto met dank aan Betsie/José Schreuders, foto uit 1961
Aan de linkerkant o.a.: Jo Hölsgens, Els Lijnen, ?, ?, ?, Marjo Damen, ? ,An Pustjens?,Betsie Schreuders, ?.Wilt U reageren dan kan dit via info@deetere.nl