Visvijver “de Bossen” in Dieteren


Vissen bij visvijver “De Bossen” in Dieteren.Om meer informatie te krijgen over regels omtrent het vissen bij deze visvijver namen we contact op met Pierre Wagemans secretaris van hengelsportvereniging “De Snoek” uit Susteren. Deze vereniging beheert namelijk de visvijver in Dieteren.

Hoeveel leden telt de vereniging?
In enkele jaren tijd zijn wij van zon 150 tot 180 leden gegroeid naar meer dan 400 leden. In de zomer en bij goed weer is het behoorlijk druk aan visvijver “De Bossen” te Dieteren. In september 2011 was er zelfs een ledenstop. Dit is ook de reden dat wij naar buiten toe geen reclame maken en dus geen website hebben. Wij hebben ruim voldoende leden en willen dat de recreatieve beleving van de vissport en de natuur beheersbaar blijven.

Welke vergunningen moet je hebben om te kunnen vissen bij deze visvijver?
Men dient altijd een vispas te hebben.
Om op de visvijver te kunnen vissen moet men behalve een vispas ook een vijververgunning hebben. Vispas en vijververgunning kosten in 2012 respectievelijk € 20,50 en € 16,00. Dagvergunningen kosten € 7,50, ook hier geldt dat je ook een vispas dient te hebben. Men mag dan met alle soorten hengels vissen, wel weer binnen de wettelijke regelgeving.

Indien men een vispas heeft van een andere vereniging mag men ook op de visvijver vissen, echter wel met beperkingen. Men mag dan alleen met een vaste hengel tot maximaal 8.00 meter vissen, dus geen hengels met werpmolen. Men kan dus niet karpervissen of vissen op snoek. Deze mogelijkheid staat ook vermeld achter in het dikke boekje dat men bij de vispas krijgt. Dit is afgesproken met Sportvisserij Nederland.

Overigens vind men op de site van Sportvisserij Nederland alle aangesloten verenigingen met adres van het secretariaat of aanspreekpunt.

Waar kan men de vergunningen verkrijgen?
Dat kan alleen bij dierenspeciaalzaak Steine in Susteren in de Swentiboldstraat 3/5 binnen de reguliere winkelopeningstijden, dus niet op maandagochtend en uiteraard niet op zondag.

Welke regels gelden er bij de visvijver?
De basisregels staan op de achterzijde van de vijververgunning afgedrukt. Daarnaast dient men sowieso te voldoen aan de wettelijke regelgeving die men bij zich moet hebben. Dit is het boekje met bijlagen behorend bij de vispas.

HengelsportVereniging “De Snoek” Susteren stelt de paden en terrein van visvijver “De Bossen” open voor wandelaars. Honden dienen aangelijnd te zijn. Het terrein is niet open voor fietsers en paarden. Verder zijn er nog regels die van toepassing zijn aan de visvijver inzake orde en netheid, behandelen vis, vernielingen die wij tegenkomen enz. Deze regelgeving hangt in de mededelingenkast die bij de middelste parkeerplaats is. Het is mogelijk dat deze regelgeving aan wijzigingen onderhevig is tengevolge van incidenten die zich voordoen in de praktijksituatie. Daarom dient men zich vooraf te informeren. Leefnetten bijvoorbeeld zijn niet toegestaan, uitgezonderd bij wedstrijden en er mag geen vis worden meegenomen of uitgezet. Hetzelfde geldt voor planten. Geen planten meenemen of uitzetten.

Verder wordt er systematisch gecontroleerd op vergunningen en onregelmatigheden door bestuur van de vereniging “De Snoek” Susteren, BOA, Groene Brigade en politie, zowel overdag als s nachts. Dit heeft te maken om de sociale veiligheid voor de sportvissers en vooral de jeugdigen te vergroten.Webmaster info@deetere.nl