Wijkcontactpersonen Parochie Dieteren


De parochie St. Stephanus van Dieteren maakt deel uit van het cluster van 5 parochies in Susteren. Wel heeft elke parochie een eigen parochiecomité. Van hieruit zijn werkgroepen actief zo ook de wijkcontactpersonen.

Sinds november 2016 heeft Dieteren een groep vrijwilligers die naast bezoekwerk tevens functioneren als wijkcontactpersonen. Namens de parochianen wordt een kaart afgegeven bij nieuwe bewoners, geboorte, doopsel, communie, vormsel, overlijden en bij ernstig zieken. Indien mensen aangeven een bezoek van een priester op prijs te stellen dan wordt dat doorgegeven.

Dieteren is opgedeeld in 5 wijken.
Wijk 1 Zilstraat
Mgr. Lijnenstraat
Kampstraat
Mariëtte Verheggen-Penders
Wijk 2 Corneliushof
Beuningerstraat
families Evers/Indemans/Spee
Har Verheggen
Wijk 3 Kerkstraat
Echterstraat
Breedenweg
Lange Akkersweg
Marlies Verreusel-Bocken
Wijk 4 Roosterderweg
Vleutstraat
Louwerstraat
Toos Pieters-Lijnen
Wijk 5 Maaseikerweg
Pater van Heldenstraat
Bij de Molen
Thea Otten


Webmaster