Over: Peuterspeelzaal in Dieteren,

In Dieteren was peuterspeelzaal genaamd “'t Awvellemenke” tot 2012 actief.
Awvellemenke is een dialectwoord voor kabouter en aangezien kabouters verondersteld worden klein te zijn is dat een goed gevonden naam. Mede ook nog als je de sage van de Koppelberg in Dieteren in gedachte neemt, waar deze kabouters geacht worden te hebben gewoond.

Omdat er niet veel kinderen zijn krijgen de kinderen hier extra veel persoonlijke aandacht. Lily Rooyen kent alle kinderen op haar duimpje en weet ze allen te betrekken bij de leerzame spelletjes en oefeningen.Tijdens het speelkwartier kunnen de kinderen hun energie kwijt in de grote gymzaal met trapfietsen/traptrekkers of met hoepels en ballen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster info@deetere.nl