Heerlijkheid Dieteren

Welkom bij "Personen",

Deze categorie wil ik indelen in:

Bekende Personen zijn mensen die ook ver buiten Dieteren bekend zijn.
Bijnamen Personen zijn de namen zoals deze mensen in het dorp bekend staan.
Markante Personen zijn de mensen met een bijzondere eigenschap, zoals in elke gemeenschap wel mensen te vinden zijn.
Enige informatie van geestelijken afkomstig van Dieteren.

Klik op item van uw keuze om bijbehorende pagina te openen.
Wilt U ook een inbreng hebben geef U dan op als gastauteur dit kan via mijn emailadres :henk@penders.nl