Bekendheden uit Dieteren

Welkom bij "Bekendheden uit Dieteren",
Voor de bekendste mensen uit Dieteren komen we terecht bij enkele missionarissen die Dieteren in de loop van de tijd heeft geleverd.
Mgr. Joseph Lijnen, Pater Sjaak van Helden en ook Pater Laurens Bohnen mag hier genoemd worden.

Lijnen:
Van Joseph Lijnen lezen we bijvoorbeeld in De Katholieke Encyclopaedie van 1936:
Lijnen, Jozef, missionaris in Ned.-Indië. geboren 17 augustus 1815 te Dieteren (Susteren), overleden 10 juni 1882 te Batavia. Na zijn priesterwijding in 1842 eerst als leeraar aan het Biss. College te Weert werkzaam, kwam hij 1848 met Mgr. Vrancken te Batavia aan. Hij arbeidde als hoofpastoor te Padang en Semarang (1858-1882) en was 1874-1877 waarnemend apost.vicaris. Door zijn bemoeiing kwamen in 1870 de eerste zrs. Franciscanessen van Heythuizen op Java. In 1865 benoemd tot eere-kamerheer van den Paus.
Het bidprentje:
Bidprentje Mgr Lijnen

van Helden:
Pater Sjaak van Helden is vooral bekend geworden door zijn visie en werkzaamheden in Ethiopië. Hij wilde de mensen leren dat ze voor zich zelf konden zorgen en niet meer afhankelijk waren van voedselhulp. Hij trachtte dit te bereiken door hun kennis van de landbouw te vergroten en door waterputten te maken. Hierbij stak hij daadwerkelijk de handen uit de mouwen, opdat de mensen zagen welke de resultaten waren als ze het op deze manier deden.
Hierbij was een ijzersterke wil en doorzettingsvermogen een must, zeker met het moeilijke klimaat in de tropen. Waar bij een droge periode de gewassen en dus de oogst dreigde te verpieteren.
"Stichting de Schakel" uit Dieteren ondersteund heden ten dage nog altijd projecten op de oude standplaats van pater van Helden in Ethiopië en wel met de gelden wat zij binnenkrijgen via banknr. 11.14.00.880 o.v.v. Ethiopie.
Pater Sjaak van Helden Bidprentje Pater Sjaak van Helden


Bohnen:
Alhoewel Pater Bohnen in Susteren is geboren heeft hij toch een gedeelte van zijn jonge jaren in Dieteren gewoond.
bidprentje Pater Laurens Bohnen
Pater Laurens Bohnen heeft een groot deel van zijn leven geprobeerd om de mensen in de krottenwijken in Haïti een betere toekomst te geven door hen onderricht te geven. Hierbij voorzag hij de kinderen dan ook van eten veelal hoofdzakelijk bestaande uit bonen, zodat de kinderen tenminste eenmaal per dag een goede maaltijd hadden genoten. Om dit te bekostigen ging hij vaak bedelen in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.
Ook probeerde hij om de woonsituatie in de wijken te verbeteren o.a. pleitte hij voor aanleg riolering.
De "Stichting bonen voor Bohnen" werft ook nu nog voor deze mensen via banknr. 86.68.06.822 en probeert het werk van pater Bohnen voort te laten bestaan middels financiële middelen.
Wilt U het werk van deze stichting ondersteunen.? Neem dan contact op met:
Dhr. Otten
p/a Maaseikerweg 5
6114 JN Susteren
zie ook: help Haïti.


Of via deze site via:info@deetere.nl
Bedankt voor uw interesse en tot een volgende keer.!
Graag verneem ik Uw reactie, dit kan gemakkelijk via email.!!!!!!