Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Reconstructie Maaseikerweg",

Werkzaamheden aan de N296 beter bekend als de Maaseikerweg zijn 25 juni 2007 gestart.

Zie ook: planstadium met informatie uit de fase voorafgaand aan de uitvoering

Dag 1: 25 juni 2007

Vooraleer aan het echte breekwerk te beginnen zijn voor fietsers richting Roosteren/Maaseik omleidingen aangegeven, aangezien het noordelijk liggend fietspad is afgesloten.
Noordelijk liggend fietspad afgesloten.
Noordelijk liggend fietspad afgesloten.


Omleidingensroute voor fietsers richting Roosteren/Maaseik.
Omleidingensroute voor fietsers richting Roosteren/Maaseik.

Begonnen is met het opbreken van het oude fietspad aan de oostzijde dit is vanaf de Randweg N295.
Begonnen is met het opbreken van het oude fietspad aan de oostzijde dit is vanaf de Randweg N295.

Dag 2: 26 juni 2007

Vandaag is het verwijderen van het fietspad gevorderd tot aan de kruising met de Kerkstraat.

Dag 3: 27 juni 2007

Vandaag is verder gewerkt op het eerste deel vanaf de randweg tot aan de kruising met de Pater van Heldenstraat. Voorzover ik kon zien was dat egalisatiewerk en aanvoer van stol om de ondergrond te verstevigen.

Dag 4: 28 juni 2007

Het verwijderen van de asfaltlaag van het oude fietspad is gevorderd voorbij de kruising met de Kerkstraat richting Roosteren.

Dag 5: 29 juni 2007

Het verwijderen van de asfaltlaag van het oude fietspad is gevorderd tot de kruising met de Roosterderweg. Bovendien valt nu goed op dat de werkstrook breder is dan het oude smalle fietspad.

Dag 6: 30 juni 2007

Ook vandaag zaterdag! werd gewerkt en wel aan de ondergrond voor het nieuwe fietspad.

Dag 8: 2 juli 2007

Begin van het opbreken van het oude fietspad voorbij de Roosterderweg.
Begin van het opbreken van het oude fietspad voorbij de Roosterderweg.

Er is begonnen met het verwijderen van het fietspad voorbij de Roosterderweg, enkele meters zijn hier gedaan. Wel zag ik dat voorbij de Beuningerstraat het fietspad is verwijderd tot voorbij het eermalige tankstation, dit is waar de lus in het fietspad zat wat in de nieuwe situatie rechtgetrokken wordt.

Fietspad rond vroeger tankstation verwijderd.
Fietspad rond vroeger tankstation verwijderd.

Dag 10: 4 juli 2007

De oude asfaltlaag van het fietspad aan de noordzijde van de Maaseikerweg is nu verwijderd tussen de Randweg Susteren N295 en de brug over de Geleenbeek voor Oud-Roosteren.
Asfaltlaag fietspad noordzijde maaseikerweg verwijderd.
Asfalt fietspad noordzijde Maaseikerweg verwijderd.

Dag 12: 6 juli 2007

Vanaf de randweg Susteren is vanaf de eerste huizen aan de Maaseikerweg begonnen met het leggen van de goot.

Gedeputeerde Lebens bezocht Dieteren.
Op vrijdag 6 juli bezocht gedeputeerde Noël Lebens de reconstructie van de provinciale weg N296. Niet alleen wordt het fietspad aangepakt, maar ook wordt de entree van de mooie dorpkern Dieteren gereconstrueerd en daarmee vele malen veiliger gemaakt. Door zijn ambtenaren en door de medewerkers van de buitendienst werd de deputé op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in Dieteren. Noël Lebens: “Ik vind het belangrijk dat ik weet wat er buiten gebeurd. Wat zijn de gevolgen van het beleid dat vanuit het Gouvernement wordt bepaald? Het is belangrijk dat de wegen goed onderhouden worden. Onveilige situaties moeten worden aangepakt.”
Voor inwoners van Dieteren behoeft het geen uitleg dat de entree van het dorp niet bepaald gewenst of veilig was. Regelmatig rijden nog steeds auto’s vanuit de Maaseikerweg de Pater van Heldenstraat in, terwijl dit eigenlijk verboden is. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Dit wordt na de reconstructie onmogelijk. De entree aan de kerkstraat wordt ‘opgewaardeerd’ (zoals dat zo mooi heet) met een verkeerslichteninstallatie. Daardoor wordt dit punt ook veiliger. Bij de entree van de Roosterderweg zijn regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Precies in de flauwe bocht in de provinciale weg stopten auto’s op de rijbaan om linksaf Dieteren in te kunnen gaan. Dit is in het nieuwe plan niet meer mogelijk. De Roosterderweg kan alleen nog maar gebruikt worden om Dieteren uit te rijden in de richting van de A2. Uitrijden richting Susteren is dan niet meer mogelijk.
Martijn van Helvert was ook aanwezig bij het bezoek en begeleide de deputé. Martijn: “Ik ben blij dat de Provincie dit nu heeft opgepakt. Het wordt nu veiliger voor de inwoners van Dieteren, maar ook voor de mensen die er dagelijks langsrijden. Dit is een echte vooruitgang.”
Gedeputeerde Lebens is nog niet zo heel lang in dienst en timmert nu al heel goed aan de weg.
Gedeputeerde Lebens bezocht Dieteren.
Gedeputerde Noël Lebens (rechts) krijgt toelichting op de werkzaamheden aan de Maaseikerweg.

Dag 17: 11 juli 2007

Na enkele dagen werken aan het verstevigen van de ondergrond is nu over een grote lengte langs de Maaseikerweg het fietspad in beton gestort.

Nieuw betonnen fietspad over groot gedeelte noordzijde Maaseikerweg gestort.
Het nieuwe betonnen fietspad noordzijde Maaseikerweg over groot traject gestort.

Dat de werkers aan dit project zo druk met hun werk bezig zijn dat ze schijnbaar geen oog meer hebben dat er ook nog verkeer op de Maaseikerweg is. Dit heb ik en met mij meerdere weggebruikers gemerkt toen een werknemer de machine met betonresten aan het schoonspuiten was. Bij het langsrijden vlogen de spetters cement tegen de auto aan en zat daardoor helemaal onder.

Auto bedolven onder cementspetters.
Auto bedekt met cementspetters door rijden op Maaseikerweg bij passeren schoonspuiten machine.

Dag 19: 13 juli 2007

Fietspad aan de noordzijde van Maaseikerweg is nu van randweg tot aan ‘villa Liberta’ helemaal gestort. Het grootste gedeelte is met een speciale machine gebeurd maar sommige (moeilijke) stukken zijn handmatig ingeschaald en gestort.
Komende maandag 16 juli start de bouwvakantie maar de aannemer zal waarschijnlijk 16 en 17 juli nog werkzaamheden uitvoeren waarna ook zij vakantie hebben.

Aangezien het nieuwe fietspad nog niet gebruikt kan worden zullen fietsers gebruik moeten maken van het zuidelijke fietspad in beide richtingen. Omdat ze hierbij op verschillende plaatsen de rijbaan moeten oversteken blijft ook gedurende de vakantie de tijdelijk ingestelde 50 km/h op de N296 tussen Susteren en Roosteren van kracht.
De werkzaamheden starten na de bouwvakantie weer op dinsdag 7 augustus.

.
Het nieuwe betonnen fietspad noordzijde Maaseikerweg klaar tot aan ‘villa Liberta’.

Dag 29: 13 augustus 2007

Westelijk van Dieteren is de kanaalbrug helemaal ingepakt. Nee dit is geen uiting van kunst maar simpelweg omdat de brug een onderhoudsbeurt ondergaat.
Kanaalbrug ingepakt
Brug over Julianakanaal op Maaseikerweg ingepakt.

Dag 29: 13 augustus 2007

GEVAARLIJKE SITUATIE Maaseikerweg op kruispunt nabij Oud-Roosteren.

Zoals bekend is voor fietsers een omleiding ingesteld op de Maaseikerweg bij Dieteren, in beide richtingen moet gebruik gemaakt worden van het zuidelijke fietspad. Echter bij het kruispunt bij Oud-Roosteren heb ik toch even opgekeken van een vreemde situatie. Hier moeten de fietsers oversteken richting Oud-Roosteren en dan oversteken richting Roosteren om vervolgens direct weer de Maaseikerweg over te steken op dezelfde kruising. Kortom een rondje kruising, dat is nog korter dan een rondje om de kerk.!!
Bovendien is het hier voor wandelaars extra oppassen vanwege de tijd die je krijgt om over te steken. Deze tijd is absoluut niet ingesteld voor wandelaars, je moet hier bijna een sprintje trekken om het te halen.
Gevaarlijk rondje kruising voor wandelaars en fietsers.
Gevaarlijk rondje kruising bij Oud-Roosteren voor fietsers en wandelaars.

Dag 45: 29 augustus 2007

Fietspad bij voormalig tankstation.

Nieuw tijdelijk asfalt.
Nieuw tijdelijk asfalt fietspad bij voormalig tankstation.

Was het oude fietspad bij het voormalig tankstation aan de Maaseikerweg eerst weggefreesd, maar nu is er weer een tijdelijke asfaltlaag aangebracht. Volgens de plannen zou het fietspad hier rechtdoor getrokken worden. Waarom dit niet direct gedaan is weet ik niet, het is in ieder geval niet logisch. Zo zie je maar dat er nog een verschil is tussen planning en de daadwerkelijke uitvoering.


Verbreding kruispunt Kerkstraat t.b.v. fietsers en wandelaars.

Voor fietsers en wandelaars zal het kruispunt Maaseikerweg-Kerkstraat-Bij de Molen straks wat ruimer zijn om over te steken. Het kruispunt is ter hoogte van Mevr. Fien Bohnen-Dullens namelijk flink verbreed waarbij een apart fietspad wordt aangelegd. Dit zal de veiligheid voor fietser en voetganger op dit punt aanmerkelijk verbeteren.

Verbreding kruispunt Kerkstraat-Maaseikerweg t.b.v. fietsers en voetgangers.
Verbreding kruispunt Kerkstraat-Maaseikerweg t.b.v. fietsers en voetgangers.

Dag 73: 26 september 2007

Maaseikerweg ter hoogte van Dieteren afgesloten vanaf maandag 24 september 2007.

Maaseikerweg afgesloten, hier bij kruispunt met Kerkstraat.
Maaseikerweg afgesloten, hier bij kruispunt met Kerkstraat.

Vanaf maandag 24 september 2007 is de Maaseikerweg ter hoogte van Dieteren afgesloten. Voor het doorgaande verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven, maar het lijkt er toch af en toe op dat de kern van Dieteren gebruikt wordt als sluiproute. De straten in Dieteren zijn te smal voor het drukkere verkeer en bovendien wordt er nogal eens te hard gereden wat de veiligheid voor andere weggebruikers nadelig beïnvloed. De gemeente laat hierbij nogal wat steken vallen, zo zijn er geen aanpassingen gerealiseerd en er wordt bij mijn weten niet gecontroleerd op snelheid.


Dag 79: 2 oktober 2007

Extra snelheidscontroles door politie in Dieteren,

Naar aanleiding van vele klachten heeft de politie besloten onder meer extra snelheidscontroles uit te voeren in Dieteren.
Door de vele wegwerkzaamheden in de omgeving van Dieteren wordt er door veel weggebruikers niet altijd gebruik gemaakt van de officiële omleidingsroutes maar wordt veel gebruik gemaakt van de sluiproute door Dieteren. Omdat de straten van Dieteren niet hierop berekend zijn en er velen zich niet aan de maximum snelheid houden ontstaan er gevaarlijke situaties met name voor wandelaars en voetgangers.


Dag 80: 3 oktober 2007

Extra verkeersmaatregelen in Dieteren,

Inmiddels heeft de gemeente Echt-Susteren ook maatregelen genomen in de straten van Dieteren. Zo is bijvoorbeeld de Roosterderweg afgesloten voor vrachtverkeer.
Verder is een snelheidsmeter geplaatst op de Kerkstraat om de chauffeurs extra te attenderen op de geldende snelheid zijnde 30 km/u. Velen remmen bijtijds af en rijden verder met een keurige snelheid.

Roosterderweg afgesloten voor vrachtverkeer.
Roosterderweg afgesloten voor vrachtverkeer.

Op de Kerkstraat is een snelheidsmeter geplaatst.
De snelheidsmeter op de Kerkstraat geeft de snelheid van het voertuig weer.

Intensievere controles politie met lasergun.
Politie controleert regelmatig op snelheid met ‘lasergun’ in Dieteren.

Dag 92: 15 oktober 2007

Nieuwe Maaseikerweg krijgt vorm,

Contouren voorsorteervakken nu goed te zien.
Contouren voorsorteervakken zijn nu goed te zien hier bij de kruising met Kerkstraat en Bij de Molen, hier komt ook nog de V.R.I.

De Maaseikerweg krijgt nu langzaam maar zeker zijn uiteindelijke vorm. De contouren van de voorsorteervakken zijn nu goed te zien. Toch moet er nog veel gebeuren voordat er verkeer over kan rijden zoals ook op deze foto is te zien.

Dag 93: 16 oktober 2007

Denk aan kinderen,
Bord geplaatst aan ingang dorp welke aandacht vraagt voor kinderen en daarvoor rustiger te rijden.
Dit bord “ontdekte” ik aan het begin van het dorp.

Aan het begin van het dorp komende uit de richting van Echt aan het begin van de Echterstraat ondekte ik dit zelf gemaakte bord. Waarschijnlijk door kinderen geschreven staat er:
“DENK AAN
DE KINDERE
30
DE GEMEENTE
DOET NIKS”.

Dat is even krachtige taal zeg, hierbij dacht ik direct aan het gezegde "kinderen liegen niet". Er wordt in deze tekst verwezen naar de snelheidslimiet in de bebouwde kom van 30 km/u. Nu weet ik een ding wat de gemeente wel heeft gedaan en dat is het ophangen van een snelheidsmeter dat automobilisten attendeert op hun snelheid. In het begin hielden de automobilisten hier nog rekening mee maar allengs zijn er weer velen die met oude snelheid doorrijden. Daarnaast kan ik niets opnoemen wat de gemeente concreet gedaan heeft om de verkeersstroom in Dieteren in goede banen te leiden.

Dag 96: 19 oktober 2007

Maaseikerweg afgesloten,

Vanaf maandag 22 oktober 2007 tot en met vrijdag 2 november 2007 zal het gedeelte N296 vanaf de aansluiting met de N295 (Susteren) tot aan de Pater van Heldenstraat worden afgesloten voor het doorgaande verkeer.
De busmaatschappij Veolia kan tijdens deze 2 weken door het werkvak rijden.
De bedrijven die op dit gedeelte liggen zijn bereikbaar vanaf de zijde N295 (Susteren) en niet bereikbaar van de zijde A2.
Dit geldt niet voor Smile-group. Zij zijn gedurende de hierboven genoemde 2 weken alleen bereikbaar van de zijde A2.
Voor de hulpdiensten is in het geval van een calamiteit de N296 te gebruiken.
Fietsverkeer is te allen tijde mogelijk in beide richtingen. Verkeer dat in Dieteren moet zijn wordt middels een omleiding over de N295 via Gebroek (tegenover de Slek) omgeleid.
Voor mensen die lokaal bekend zijn en in Dieteren moeten zijn is de Beuningerstraat nog een optie.

Dag 99: 22 oktober 2007

Pater van Heldenstraat nu fysiek afgesloten,

Ook Pater van Heldenstraat fysiek afgesloten.
Sinds vanmiddag is ook Pater van Heldenstraat fysiek afgesloten.
Sinds vanmiddag is nu ook de Pater van Heldenstraat fysiek afgesloten zodat je niet meer de Maaseikerweg op of af kunt rijden. De kruisingen met de Kerkstraat en Roosterdegweg zijn ook afgesloten, zodag de ontsluiting met de buitenwereld alleen nog mogelijk is via noordzijde, dus feitelijk via Echterstraat.
Het is te hopen dat mensen in Dieteren niet onverhoopt een ambulance nodig hebben, want dan moeten de hulpdiensten wel erg goed de weg richting Dieteren kern weten te vinden zonder al te veel hoeven om te rijden.
Na 2 november kunnen we dan gebruik gaan maken van een compleet vernieuwde weg die voldoet aan de eisen van deze tijd. Als alles tenminste via schema verloopt.

Dag 101: 24 oktober 2007

Ondertussen heeft de projectleider laten weten dat er voor hulpdiensten die in Dieteren moeten zijn een oplossing is gevonden. Voor deze hulpdiensten wordt het mogelijk gemaakt om via de Kerkstraat te rijden.

Dag 106: 29 oktober 2007

Eindfase reconstructie Maaseikerweg (N296) in zicht,

Vanaf dinsdag 30 oktober zijn asfalteringswerkzaamheden voorzien gevolgd door het aanbrengen van belijningen. Deze werkzaamheden gaan wederom gepaard met een totale afsluiting van de Maaseikerweg, volg dus de omleidingsroutes.
Als het weer en de omstandigheden geen roet in het eten gooien zal op vrijdagavond de Maaseikerweg worden opengesteld voor het verkeer. Mocht het asfalteren op vrijdag om wat voor reden dan ook niet helemaal voltooid zijn, zal dit op een nog nader te bepalen tijdstip alsnog uitgevoerd worden.
Hopelijk zal de hinder die de bevolking en bezoekers van Dieteren hebben ondervonden van de werkzaamheden rijkelijk beloond worden middels een mooie en veiligere Maaseikerweg.

Dag 108: 31 oktober 2007

Asfalteren Maaseikerweg (N296),

Na maanden van breekwerk, aanleggen fietspaden, voorsorteervakken, verkeerslichten en ander wegmeubilair is het dan eindelijk zover dat met de afwerking is begonnen. Dat wil zeggen de laatste laag asfalt aanbrengen op het traject vanaf brug bij Oud-Roosteren tot aan de verkeerslichten met de randweg (N295) bij Susteren.
Asfalteren Maaseikerweg in volle gang onder "deskundig" toeziend oog van enkele inwoners.
Asfalteren Maaseikerweg in volle gang, ook te zien: enkele "deskundige" dorpsgenoten die alles nauwlettend in de gaten houden.

Over enkele dagen zal de weg dan opengesteld worden voor het verkeer.

Sommigen die denken dat de afsluiting niet voor hun geldt komen er bekaaid vanaf zoals is te zien op onderstaande foto.
Deze auto is wel heel hardhandig aan de kant gezet.
Automobilisten die zich niet aan de afzetting houden maken kans vreemde schuivers te maken.

Dag 110: 2 november 2007

Bijna klaar,

De reconstructie van de Maaseikerweg nadert zijn voltooing, in de loop van deze dag zal de weg naar alle verwachting opengesteld kunnen worden voor alle verkeer.
De werkzaamheden die daarna nog plaatsvinden zullen geen afsluitingen meer veroorzaken behoudens op dinsdag 6 november. Dan zijn namelijk op de Roosterderweg en Bij de Molen nog asfalteringswerkzaamheden voorzien, op dat moment zullen deze wegen dan ook tijdelijk afgesloten worden.

Dag 117: 9 november 2007

Donker,

Op de Maaseikerweg zijn diverse nieuwe lichtmasten geplaatst, ondanks dat de weg alweer begaanbaar is zijn de lichten tussen Kerkstraat en Roosterderweg nog niet in werking. Deze moeten namelijk nog worden aangesloten op de schakelkasten, hopelijk zal Essent dit binnenkort doen zodat we in de donkere dagen voor kerst ook hier het licht zal schijnen.

Dag 117: 9 november 2007

Tovergroen,

Op enige afstand aan beide zijden van de verkeerlichten op de Maaseikerweg bij Dieteren staan informatieborden. Deze informatieborden maken deel uit van een systeem dat tovergroen wordt genoemd, wat dat betekent leest u hieronder.

Informatiebord tovergroen.
Informatiebord tovergroen.

Tovergroen bestaat uit een detectiesysteem, informatiepanel en beïnvloeding van een verkeerslicht. Op een afstand van 300 meter voor de stopstreep wordt het vrachtverkeer gedetecteerd en de programmering van de verkeerslichten aangepast. Zodoende kan het verkeerslicht voor vrachtverkeer langer groen blijven. Om deze service zichtbaar te maken en het verkeer niet uit te nodigen om juist harder te gaan rijden, is op enige afstand van de verkeerslichten een informatiepaneel geplaatst. Dit laat zien of het vrachtverkeer is gezien en of het licht wel of niet op groen wordt gehouden.
Naast een betere doorstroming en minder geluidsoverlast is er ook nog een milieuwinst te halen omdat gesteld wordt dat het laten stoppen en opnieuw optrekken van een vrachtwagen gemiddeld een liter diesel kost.

Zo zal het uitzien als infobord in werking is.
Zo zal het uitzien als informatiebord in werking is.

Dag 117: 9 november 2007

Kruispunt met VRI,

Dieteren heeft op kruispunt Kerkstraat en Bij de Molen met de Maaseikerweg zijn eerste verkeersregelinstallatie(VRI) gekregen. Graag zou ik uw ervaring met deze nieuwe kruising willen vernemen als voetganger, fietser of bestuurder van personenauto, vrachtauto of anderzins .
Mail naar info@deetere.nl

Nieuwe situatie kruispunt.
Eerste en enige V.R.I. in Dieteren op kruispunt Maaseikerweg met Kerkstraat en Bij de Molen.

Dag 120: 12 november 2007

Problemen met kruispunt,

Nu de Maaseikerweg weer geopend is voor verkeer en we ruim een week aan de nieuwe situatie konden wennen merken we dat er naast de verbeteringen die zijn aangebracht ook kritiek is op de uitvoering van het kruispunt. Zo blijkt het kruispunt voor (de grotere) vrachtwagens en autobussen een moeilijk te nemen hindernis te zijn blijkens de verhalen die de ronde doen. Het betreft dan het verkeer welke de Maaseikerweg via de zijwegen Kerkstraat of Bij de Molen op- danwel afdraaien.
Zo was ik er vandaag zelf getuige van dat een vrachtwagen de draai op dit kruispunt niet kon vinden en ten einde raad via de (overigens voor vrachtwagens gesloten) Roosterderweg de Maaseikerweg wilde opdraaien. De gevolgen van deze “operatie” ziet u hieronder. Hieruit blijkt dat het eerder genoemde kruispunt niet voldoet. Dit is onbegrijpelijk, we mogen er toch vanuit gaan dat dit niet het eerste kruispunt is wat gemaakt wordt en dat er op provinciaal gebied voldoende deskundigheid in huis is om dit te voorzien. Chaos op kruispunt.
Deze ravage waarbij links een afgebroken verkeersbord en rechts een diep spoor door berm
is het gevolg van onbehoorlijke uitvoering kruispunt.


Dag 136: 28 november 2007

Tovergroen in werking gesteld,

Vandaag woensdag 28 november 2007 werd even voor het middaguur het tovergroen-systeem door een technicus aangesloten op de verkeersregelinstallatie bij Dieteren.

Technicus sluit tovergroen aan op VRI.
Technicus sluit “tovergroen” aan op VRI.

Wat tovergroen inhoud staat even hiervoor uitgelegd.
Deze verkeersregelinstallatie is een hoogwaardig stukje techniek, er zijn diverse programma's op geïnstalleerd en aanpassingen zijn altijd mogelijk.

Voorbeeld programmascherm VRI.
Voorbeeld programmascherm VRI.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl