Maaseikerweg

Welkom bij "Maaseikerweg",

Zie ook: Plannen Maaseikerweg

De Maaseikerweg loopt ten zuiden van Dieteren dit is een Provinciale weg tussen Susteren en Maaseik, tevens dient deze als verbindingsweg met de snelweg A2. Het is zodoende een vrij drukke weg waarop jaarlijks verschillende ongelukken voorvallen. Hierom zullen er diverse maatregelen genomen worden om de veiligheid te vergroten.

Nieuwe asfaltlaag Maaseikerweg Bij het hoognodige onderhoud aan de Maaseikerweg is de asfaltlaag vernieuwd. Dat deze werkzaamheden verkeershinder opleveren is wel duidelijk. Om het verkeer toch in goede banen te leiden waren er omleidingen aangegeven. Verder werden de nodige borden geplaatst om aan te geven welke wegen afgesloten waren voor doorgaand verkeer.
Hierbij werd de Pater van Heldenstraat omgedoopt tot Pastor van Heldenstraat !!.
Straatbordje Pater van Heldenstraat en bord wegenbouwers Pastor van Heldenstraat

Heeft U vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op via @ Email