Zonneweide.
Zonneweide bij RWZI Baakhoven.
Ten zuiden van Dieteren is men nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Baakhoven bezig een zonneweide voor eigen energieopwekking aan te leggen. Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) pakt als maatschappelijke instelling met dit initiatief haar rol door het energieverbruik van de rioolwaterzuiveringsinstallatie deels duurzaam op te wekken.
De zonneweide gelegen in het Körbusch is inclusief de landschappelijke inpassing groot 9000 m2 waarop 4800 zonnepanelen worden geplaatst welke een verwachte jaarproductie gaan opleveren van 1,145 MWh. Het perceel is rondom beveiligd middels een hekwerk en volgens de plannen worden enkele zijden voorzien van een Limburgse haagbeplanting.


Aanleg van zonneweide


Omgeving met zonneweide in aanleg


UPDATE - Zonneweide nagenoeg gereed. Opnamedatum: 17 april 2019Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl