Nieuws

Welkom bij nieuws: "borden privéterrein Zo Wonen",


Bord priveterrein van Zo Wonen

Sinds korte tijd zijn op Corneliushof in Dieteren borden van Zo Wonen geplaatst met het opschrift "privéterrein".

Bord priveterrein van Zo Wonen

Omdat de borden gemonteerd zijn op bijvoorbeeld lantaarnpalen en huisnummerbordpalen is niet direct op te maken wat tot privéterrein hoort. Is het het gazon of zijn het de paden naar de woningen of is het de enkele parkeerplaats.?

Volgens Zo Wonen is het door wijzigingen in de wet voor verhuurders noodzakelijk geworden om duidelijk aan te geven wat hun terrein is. Het plaatsen van deze borden heeft verder geen consequenties voor de verhuurders.
De bordjes zijn, als het goed is, zodanig praktisch geplaats dat deze bij betreding het eigendom van ZO Wonen zoveel mogelijk aanduiden. Op korte termijn zullen overigens alle borden op correcte positie gecontroleeerd worden en waar nodig verplaatst.
De bordjes zijn bedoeld als eigendomsaanduiding. Het is geen verbodsbord maar een aanduiding. Iedereen mag dus gebruik maken van de paden tenzij specifiek door ZO Wonen extra aangeduid (bijv. toegang alleen voor bewoners).

Volgens de gemeente handelt Zo Wonen niet strijdig met de APV (algemene plaatselijke verordening) als de borden op particulier terrein zijn geplaatst met een publieke "mededeling" van de eigenaar zelf.


Webmaster info@deetere.nl