Nieuwe wegnaam in Dieteren


Leindertwaeg.


Leindertwaeg Foto: Gé Schulpen

Vrijdag 26 augustus 2016 kreeg ik van Gé Schulpen een foto toegestuurd van een nieuw straatnamenbord in Dieteren. Het betreft hier geen officieel bord maar een particulier initiatief waarbij de nieuwe naam een meer historische betekenis verwoord dan het Zilpad zoals dit weggetje officieel te boek staat.Zilpad.Begin maart 2012 bemerkte een nieuw straatnaambord op in Dieteren, ‘Zilpad’ staat erop te lezen.
Dit pad of moet ik zeggen deze weg verbind de Zilstraat met de velden gelegen op Leilaard of Leindert zoals we gewoonlijk in Dieteren zeggen.

Maaseikerpad.Enige tijd geleden geleden toen ik al fietsend een rondje Dieteren maakte zag ik weer een nieuw straatnaambord staan in Dieteren. Dit verbaasde mij echter want heette het fietspad gelegen aan het sportcomplex niet Sportpad? U weet dus nu waar ik mij bevond. Welnu er stond niet Sportpad te lezen op het straatnaambord maar ‘Maaseikerpad’.
Navraag bij de gemeente maakte echter duidelijk dat ik mij niet vergist heb en dat deze weg nu inderdaad is omgedoopt tot Maaseikerpad. Dit is gedaan omdat binnen de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) alle gebieden binnen de gemeente Echt-Susteren een relatie tussen woonplaats, wijk, buurt, straatnaam en adres dienen te hebben. Een onderdeel van de BAG is dat alle panden die tevens verblijfsobject zijn aan een adres moeten zijn gekoppeld dus ook aan een straatnaam. Ook moeten alle openbare wegen een straatnaam hebben. De weg naar het sportcomplex in Susteren had nog geen naam en het rijwielpad wel. De kantine van de voetbalclub had dus een verkeerd adres volgens de BAG. Omdat er ook al een Sportpad in Echt voorkwam gelegen op een sportcomplex en de kantine van de voetbalclub dus een nieuw adres moest krijgen is aan de straatnaamcommissie voorgesteld om de toegangsweg en het aansluitend rijwielpad “Maaseikerpad” te noemen.
Vanaf 19-01-2010 heten nu alle openbare wegen binnen het sportcomplex “Maaseikerpad”.
Met dank aan de heren Walraven en Bindels van de gemeente Echt-Susteren.Webmaster info@deetere.nl