Stormachtige maartdagen in Deetere

“Ook Deetere ontkwam niet aan stormschade”
Ofschoon het de afgelopen dagen ook flink waaide waren de windvlagen op 10 maart 2019 van dien aard dat verschillende dakpannen niet meer hun vaste plek op de daken konden vasthouden en met een flinke smak op de grond terecht kwamen.
Opmerkelijk was ook dat het verkiezingsbord dat in deze tijd net voor de Provinciale verkiezingen op het Paereplein is geplaatst uit de grond werd gerukt door een windvlaag. Middels een rood-wit lint worden de wandelaar geattendeerd op dit euvel.
Verdere ongemakken heeft dit natuurgeweld naar mijn weten niet aangericht.
Mail de webmaster info@deetere.nl