Onderhoud kerk, pastorie en kerkhof

De werkgroep kerkonderhoud draagt zorg voor het onderhouden van kerk, pastorie en kerkhof in onze parochie. Enkele malen per jaar komt deze groep gezamenlijk bij elkaar om te bespreken welke activiteiten in de komende tijd aandacht verdienen.
In de laatste bijeenkomst van 10 oktober 2007 was de eerste gelegenheid dat onze nieuwe pastoor J. Boon er bij kon zijn, dit werd door eenieder zeer op prijs gesteld.

Werkgroep kerkonderhoud in overleg
Wergroep kerkonderhoud druk in overleg.

Diverse werkzaamheden die op stapel stonden werden besproken en er werden dan ook meteen afspraken gemaakt. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat er in de pastorietuin en op het kerkhof nog enkele klussen geklaard dienden te worden. Enkele vrijwilligers sloegen daarop de handen uit mouwen en enkele dagen later was dit alles naar aller tevredenheid geklaard.

Werkgroep kerkonderhoud bekijkt nieuw uit te voeren project
Wergroep kerkonderhoud bekijkt nieuw uit te voeren project.

Deze groep kent een aantal vrijwilligers die gepensioneerd zijn en die al vele jaren trouw alle klussen opknapten in hun eigen tempo. Jammer genoeg kunnen zij gezien lichamelijke klachten deze werkzaamheden niet veel langer blijven doen. Mede daarom is het kerkbestuur naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers om deze werkzaamheden over te kunnen nemen. Als u bereid bent om enkele werkzaamheden voor de parochie te willen verrichten aarzel dan niet langer en meld u aan bij iemand van het kerkbestuur.


Webmaster info@deetere.nl