Werkzaamheden Dieteren op de schop


Fysieke werkzaamheden Dieteren op de schop zijn gestart!
Maandagmorgen 4 september 2017 is gestart met de werkzaamheden aan de wegen. Op het Paereplein worden de klinkers verwijderd en op de Kerkstraat wordt de asfaltdeklaag gefreesd.


Een week geleden is bord geplaatst dat vanaf 4 september 2017 Kern Dieteren is afgesloten.


Frezen asfalt Kerkstraat.


Paereplein klinkers verwijderen en lokatie directiekeet.


Nogmaals Kerkstraat.


Omleidingsroute.


Kerkstraat vanaf Zilstraat.

Na enkele dagen werkzaamheden is resultaat goed zichtbaar.
Van het traject op de Kerkstraat is inmiddels de toplaag weggefreesd en van paereplein tot Kerkstraat 35 is ook de fundering verwijderd.


Paereplein op 6 september 2017.


Paereplein, zo was het.

7 september 2017

Rioolbuizen voor regenwater infiltratie.


Detail infiltratiebuizen.


Rioolbuizen voor vuilwater.


Paereplein groot contrast met oude elementen en werkzaamheden.

Begin gemaakt met vrijgraven riool.
Op maandag 11 september 2017 is gestart in de Kerkstraat ter hoogte van het Paereplein met het vrijgraven van het riool.


Vrijgraven riool.


Voorraad betonnen rioolputten.

Eerste stuk nieuwe riool gelegd.
Op dinsdag 12 september 2017 is in de Kerkstraat ter hoogte van het Paereplein het eerste nieuwe stuk riool gelegd.


Ook voorraad kunststof rioolputten.


Eerste stuk nieuwe riool aangesloten.

Klein stuk riool en hemelwater riool gelegd.
Op zondag 17 september 2017 onderstaande foto's gemaakt van nieuwe riool.


Twee gescheiden rioolbuizen.


Open riool?


Eerste stuk Kerkstraat gedicht en begaanbaar voor bewoners.

Tijdelijk depot rioolbuizen.
Aan de Louerstraat is een tijdelijk depot ingericht voor een voorraad rioolbuizen.


Voorraad kunststof rioolbuizen.


Waarschijnlijk om beschadiging te voorkomen is kombord Dieteren even ter ruste gelegd.

Kruising met Roosterderweg bereikt.
Op vrijdag 22 september 2017 is men gevorderd met het leggen van de nieuwe rioolbuizen tot aan de kruising met de Roosterderweg.


Oude rioolbuizen.


Werkzaamheden op kruispunt Kerkstraat-Roosterderweg


Nieuw gelegde rioolbuizen.

Kruising met Roosterderweg afgerond.
Op dinsdag 26 september 2017 is het leggen van de nieuwe rioolbuizen op de kruising met de Roosterderweg afgerond.
Nu gaat men verder met eerste stukje Vleutstraat op het Paereplein. Als dit is afgerond wordt ook dit bereidbaar gemaakt en is de route Vleutstraat-Kerkstraat-Maaseikerweg en vice-versa weer open als men de werkzaamheden vervolgt op de Kerkstraat volgende week. Voordeel is dat de bewoners een alternatieve ontsluitingsroute hebben in plaats van de route over Breedenweg en Beuningerstraat.


Aanleg putten op de kruising met de Roosterderweg.


Kruispunt Kerkstraat-Roosterderweg weer bereidbaar.


Vervolg werkzaamheden op Vleutstraat-Paereplein.

Kerkstraat vanaf kerk tot Kampstraat.
Op maandag 2 oktober 2017 is de funderingslaag verwijderd op de Kerkstraat vanaf kerk tot Kampstraat. Vervolgens is dinsdagmorgen dit traject gecontroleerd op mogelijk explosief uit de tweede wereldoorlog waarna het traject is vrijgegeven voor verdere werkzaamheden, vanaf de kruising met de Roosterderweg gaat men nu verder met het leggen van de nieuwe rioleringsbuizen.


Funderingslaag verwijderd op de Kerkstraat vanaf kerk tot Kampstraat.


Opsporing mogelijke restanten explosieven uit Tweede Wereldoorlog.


Kerk bereikbaar via Vleutstraat.

Gaslek op Kerkstraat.
Op woensdag 4 oktober 2017 werd rond 16.00 uur een gaslek vastgesteld door medewerkers van Enexis er werd toen ook een sterke gaslucht waargenomen. Veiligheidshalve werden de autoriteiten in kennis gesteld en rukten de brandweer met diverse voertuigen uit. Ook de politie en de Burgemeester kwamen ter plaatse. De bewoners van de Kerkstraat tussen kerk en Kampstraat werden geëvacueerd totdat de gasleiding op dit traject afgesloten werd en het sein weer op veilig werd gezet. De brandweer kon toen weer inrukken en de medewerkers van Enexis konden toen veilig het lek gaan dichten voor het pand Kerkstraat 58. Vermoedelijk was dit lek ontstaan door het slaan van een piketpaaltje. Rond 20.00 uur was de reparatie geslaagd en keerde de rust weer terug.


Medewerkers Enexis treffen voorbereidingen dichten gaslek en brandweer start evacuatie bewoners.


Ook politie en burgemeester komen poolshoogte nemen.


De reparatie van de gasleiding.

Werkzaamheden Kerkstraat.
Op vrijdag 13 oktober 2017 zijn de werkzaamheden van het nieuwe riool gevorderd tot aan de kruising met de Kampstraat. De komende week wordt op het resterende stuk Kerkstraat, tot aan de kruising met Echterstraat en Zilstraat, het asfalt en funderingslaag verwijderd waarna ook hier de werkzaamheden leggen nieuwe riool zullen volgen.


Tijdens de reparatie aan het gaslek werd ook nog de telefoonleiding kapotgetrokken die inmiddels weer gerepareerd is.


Werkzaamheden op smalste stukje Kerkstraat.


Links oude riool (doorsnee ca 40 cm) rechts nieuwe riool (doorsnee ca 120 cm)
wat resulteert in een veel grotere berging en capaciteit van het vuilwaterriool.


Rioleringswerkzaamheden ter hoogte van Kerkhof.


Voorraad gebakken klinkers.


Eerste stuk met gebakken klinkers gelegd en ook de nieuwe straatverlichting.


Rioleringswerkzaamheden tot aan kruising met Kampstraat gereed.

Wijk Dieteren uren zonder stroom.
Na vele eerdere kabel- en leidingbreuken van o.a. KPN, Ziggo, WML, Enexis was het woensdagavond 1 november 2017 weer raak, tijdens werkzaamheden is de stroomkabel geraakt op de Kerkstraat nabij de Mariakapel. Vanaf ca 16.30 uur hadden de huishoudens aan een zijde van de Kerkstraat tussen Kampstraat en Zilstraat geen electra. Om ca 19.15 uur toen de kabel hersteld was door medewerkers van Enexis kreeg de wijk weer de beschikking over electra.

Hieruit begrijpt u wellicht al dat de graafwerkzaamheden voor, en aanleg van, het nieuwe riool inmiddels gevorderd zijn tot het laatste stuk van de Kerkstraat. Op de Kerkstraat is men nu ook al druk doende met het leggen van de trottoirbanden waarna de klinkers voor de stoepen gelegd kunnen worden. Bij het Paereplein(trottoir en enkele parkeerplaatsen) en de Groos(plein) is men al flink opgeschoten met het beklinkeren.
Inmiddels is bij de Vleutstraat de toplaag gefreesd en start men hier ook spoedig met de graafwerkzaamheden.


Gedeelte Kerkstraat (links) uren zonder electra.


Herstel stroomkabel door medewerkers Enexis.


Aanleg nieuwe riool Kerkstraat nabij kruising met Echterstraat-Zilstraat.


Plaatsen trottoirbanden Kerkstraat.


Pleintje Groos voorzien van klinkers.


Toplaag Vleutstraat gefreesd vanaf Paereplein tot aan de Zilstraat.

Voortgang.
De afgelopen tijd is het rioleringswerk aan de Kerkstraat afgerond en hebben deze werkzaamheden zich verplaatst naar de Vleutstraat. Hiervoor is het eerste stuk van de Vleutstraat vanaf Paereplein tot aan het gemeenschapshuis ontdaan van de asfalt en zijn hier de graafwerkzaamheden gestart en op dit moment al gevorderd tot de voormalige school.
Op de Kerkstraat is inmiddels al de eerste twee lagen asfalt aangebracht. Nu is men hier begonnen met het beklinkeren van de stoepen, vervolgens wordt het kruispunt met de Kampstraat beklinkert en het wegdek vanaf de kerk tot aan Corneliushof.


Voorbereidende werkzaamheden Vleutstraat.


Putten plaatsen Vleutstraat bij kruising met meester Ramakersstraat.


Asfalteringswerkzaamheden dampende 1e laag op de Kerkstraat. Foto: Jos Geurts


Asfalteringswerkzaamheden 2e laag op de Kerkstraat.


Overzicht Dieteren, treintje rioleringswerkzaamheden bij rode pijl.

Stroomstoring en kabelstoring.
Vrijdagmorgen rond 9:00 uur viel in Dieteren (en Susteren) de stroom uit. In eerste instantie was niet bekend waar dit vandaan kwam maar medewerkers van Enexis bleken de storing toch al snel achterhaald te hebben en rond 10:00 uur kwam er weer spanning op het elektriciteitsnetwerk. Vermoedelijk is deze storing het gevolg geweest van een eerdere beschadiging aan een hoogspanningskabel in de Kerkstraat, door het natte weer is er uiteindelijk kortsluiting ontstaan. Binnenkort wordt deze kabel hersteld en weer in gebruik genomen.
Of dit hiermee te maken heeft weet ik niet maar ook het Ziggo netwerk lag er vanaf dat moment uit, dus waren de huishoudens in Dieteren ook verstoken van de diensten van deze aanbieder van telefoon, internet en televisie. Deze storing heeft tot na 18:00 uur geduurd.


Hoogspanningskabel wordt op de late vrijdagavond blootgelegd voor herstelwerkzaamheden.


Zaterdagmorgen is er door Enexis een nieuw stuk tussen de kabel geplaatst.

Wederom gaslek op Kerkstraat.
Op dinsdag 5 december 2017 werd rond 11.00 uur een gaslek vastgesteld door medewerkers van Enexis er werd toen ook een sterke gaslucht waargenomen. Veiligheidshalve werden de autoriteiten in kennis gesteld en rukten de brandweer met diverse voertuigen uit. Ook de politie kwam ter plaatse. Nadat de gasleiding op dit traject afgesloten werd kon het sein weer op veilig worden gezet. De brandweer kon toen weer inrukken en de medewerkers van Enexis konden toen veilig het lek gaan dichten nabij de verkeersregelinstallatie. Vermoedelijk was dit lek ontstaan door een boorinstallatie ten behoeve van het nemen van grondmonsters. De betreffende medewerkers dachten alle voorzorgsmiddelen gehanteerd te hebben en ook de Klic tekening gaf deze leiding niet aan.


Medewerkers Enexis treffen voorbereidingen dichten gaslek en brandweer met politie houden toezicht op de veiligheid.


De boorinstallatie die vermoedelijk de gasleiding heeft geraakt.

Kerst.
De werkzaamheden aan de wegen zijn vanaf de Kerst tot in het Nieuwe jaar vanwege vakantieperiode stilgelegd. Op de Vleutstraat zijn de eerste twee lagen asfalt gelegd vanaf Paereplein tot aan de kruising met de Kampstraat. Op de Kerkstraat is de kruising met de Kampstraat beklinkerd alsook het traject vanaf kerk tot aan de kruising/ingang naar Corneliushof. Hiermee is tijdens deze verlofperiode toch verkeer mogelijk in Dieteren.

Asfalteringswerkzaamheden op Vleutstraat 20 december.


Beklinkeren rijbaan bij kerk op 20 december.


Beklinkeren rijbaan tot aan ingang naar Corneliushof.

Afronding rioleringswerkzaamheden.
Op donderdag 14 juni 2018 werd ook het laatste stukje riool vervangen in de Kerkstraat. Hiermee zijn de rioleringswerkzaamheden voltooid van de reconstructiewerkzaamheden in Dieteren. Nu kan ook dit stuk van de Kerkstraat verder afgewerkt worden.

Laatste stukje van de rioleringswerkzaamheden op de Kerkstraat en daarmee ook voor dit project in Dieteren.


Webmaster info@deetere.nl