Natuurvrienden Susteren


John van Bree voorzitter Natuurvrienden Susteren


Door: Cor Voorter

Tijdens een Algemene Ledenvergadering op 16 november jl. werd is John van Bree gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Natuurvrienden in Susteren. Van Bree is de opvolger van Jos Douven, die door dezelfde ledenvergadering is benoemd tot Erevoorzitter van de deze vereniging.

John van Bree, woonachtig in Echt, is opgegroeid in Susteren en ging daar naar de lagere school. Vervolgens naar het Bisschoppelijke College in Sittard en aansluitend naar de Kweekschool in Roermond. Na zijn opleiding ging hij aan de slag als onderwijzer voor speciaal onderwijs. Na zijn huwelijk met Miet verhuisde het gezin naar Baarlo. Daar werden ook hun twee kinderen geboren. Van 1976 tot aan het bereiken van de Vutleeftijd in 2004 werkte Van Bree bij het SPC in Sittard.
Sinds 2016 ziet men John van Bree regelmatig in zijn rol als stadsgids met groepen door Susteren lopen en doet hij zijn getuigschrift ‘Laeze en sjrieve in ’t plat’ alle eer aan!

De eerste handeling van de nieuwe voorzitter was het in goede banen leiden van de benoeming van Jos Douven tot erevoorzitter.John van Bree kreeg de voorzittershamer overhandigdJos Douven benoemd tot Erevoorzitter
Vereniging van Natuurvrienden - Susteren


Door: Cor Voorter

Susteren – Tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging van Natuurvrienden is Jos Douven benoemd tot erevoorzitter. Douven nam in 2012 de voorzittershamer over van wijlen Ad Feijen. Soms zie je dat bestuurders een symposium krijgen aangeboden bij hun vertrek. Bij de Natuurvrienden doen ze dat op een unieke en in dit geval ludiek manier.

De kersverse voorzitter John van Bree had, na het aanvaarden van het voorzitterschap, de eervolle taak om de benoeming van Jos Douven tot erevoorzitter in goede banen te leiden.
Van Bree memoreerde de verdiensten van zijn voorganger en onderstreepte dit door naast een oorkonde ook een bijzondere speld uit te reiken. Echtgenote Josette Douven mocht haar man het speld op de rêver steken. Voor haar waren er uiteraard bloemen. Jos Douven kennende krijgt de oorkonde een ereplaats aan een van de muren en de speld zal vaker de rêver van zijn colbertjassen sieren.

Litanie
Binnen de Natuurvrienden zit heel wat creativiteit, kennis en kunde. Dat is meer dan eens bewezen. Dus ook deze keer werd een andere invalshoek gekozen om het afscheid bijzonder cachet te geven. Heel wat daden uit een grijs en minder grijs verleden van Jos waren op papier bij elkaar gebracht en Annie Schreuders-Derks had deze in de vorm van een dankgebed en litanie gegoten. Omdat het afscheid plaats vond in de Grote Zaal van Zorgcentrum Vastrada, in de schaduw van de eeuwenoude basiliek, moeten het dankgebed én de litanie toch wel een bijzondere werking toegedicht krijgen.
Zo kon het gebeuren dat bij het ‘bidden’ van het dankgebed en de litanie bij menige oudere beelden en geluiden uit vroegere dagen boven zijn gekomen uit de herinnering. Alleen gingen die in dit geval gepaard met lachsalvo’s en pijn van de lachspieren.
Zo werd de aanroep ‘Blief kalm’ gebezigd bij: Bie ’t versjiene van rumpele, Bie ‘t greuje van de horecasjpiere, Bie ’t oetdeile van de dikste prieze aan de sjlechtste kandidaat, enz.
‘Weer danke dich’ klonk voluit door de zaal bij o.a.: Veur ´t make van begreuëtinge, Veur diene neet te sjtoppe inzat, Veur dien sympathieke presentaties, enz.

Enigszins beduusd liet Douven het over zich heen komen. Veel tijd om beduusd te blijven bleef niet over, want hij had al toegezegd om betrokken te willen blijven bij de activiteiten van de Natuurvrienden. Dus mocht hij meteen weer aan de bak als ceremoniemeester bij de boekpresentatie van ‘Zoa zagte ze in Zöstere… Uit het werk van Piet en Evert Zits’.Jos Douven krijgt door zijn echtgenote de versierselen opgespeld
Webmaster info@deetere.nl