Vrijwilligers van het Jaar


Vrijwilligers van het Jaar 2017.

Zoals elk jaar worden ook in de gemeente Echt-Susteren de vele vrijwilligers terecht in het zonnetje gezet tijdens de verkiezing van Vrijwilligers van het Jaar.

Voor het 18e jaar organiseerde Lijst Samenwerking, de grootste lokale politieke partij in de gemeenteraad van Echt-Susteren deze verkiezing. Op deze manier wil de partij de grote waarde van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk voor de maatschappij Ún de gemeente onderstrepen.

Tot Vrijwilligster van het Jaar 2017 werd Els Bontemps-Hermkens uit Echt gekozen. Els is als secretaris van de Senioren Vereniging St. Joris een vriendelijke, actieve, attente en zorgvuldig werkende vrijwilligster die samen met haar medebestuursleden de vereniging ook in moeilijke tijden bestuurt. Els communiceert prima; verzorgt de nieuwsbrief, houdt contact met de Stichting Buurthuis St. Joris en Buurtvereniging St. Joris. Waar mogelijk is ze daar ook als vrijwilliger actief. Volkomen verrast door een delegatie van Lijst Samenwerking werd haar door wethouder Jac Dijcks van Lijst Samenwerking tijdens een extra opgeroepen vergadering op zaterdagmorgen een oorkonde, een bloemetje en een envelop met inhoud overhandigd.


Tot Vrijwilliger van het Jaar 2017 werduitgeroepen Pierre Nelissen uit Susteren. Pierre is een vrijwilliger die niet graag op de voorgrond staat. Nadat hij als bakker op de Hei gestopt was in 1995, is hij als vrijwilliger actief geworden op het kerkhof aldaar, als ook in de kerk. Als mensen een beroep op hem doen, kan hij geen nee zeggen. Als lid van het Broederschap van de kerk in Mariaveld is hij ook daar altijd present en loopt mee in processies. Met zijn bijna 84 jaar een zeer bescheiden, actieve vrijwilliger. Terecht dat Pierre Nelissenna een toespraak van wethouder Jos Wackers van Lijst Samenwerking de oorkonde, de bloemen en de envelop kreeg uitgereikt.


Tot Vrijwilligersgroep van het Jaar 2017 werd de groep vrijwilligers van het Ponykamp manege Op de Berg uit Pey uitgekozen. Volkomen verrast waren de vrijwilligers en Caroline Gradussen van manege Op de Berg op een ongebruikelijk tijdstip bij elkaar geroepen, niet wetende wat hun te wachten stond. Ook dit jaar werd weer een hele week een gratis ponykamp georganiseerd voor bijna 30 kinderen uit de gemeente die het thuis financieel niet te breed hebben. Dank zij de belangeloze inzet van vrijwilligers en manege Op de Berg is het mogelijk om deze kinderen een fijne en onvergetelijke vakantieweek te bezorgen. Tijdens een drukke en sfeervolle bijeenkomst in de manege overhandigde wethouder Jac Dijcks aan de groep de oorkonde, bloemen en een enveloppe met inhoud.


Graag wenst Lijst Samenwerking alle prijswinnaars nogmaals proficiat en alle vrijwilligers en verenigingen in de gemeente Echt-Susteren fijne feestdagen en veel succes in 2018.


Webmaster info@deetere.nl