Verkeersveiligheidslabel


Basisschool St. Cornelius ontving verkeersveiligheidslabel.

Echt-Susteren, 25 november 2010
Gemeente feliciteert basisscholen met verkeersveiligheidslabel

Dinsdag 23 november is de eerste netwerkbijeenkomst gehouden, op het gemeentehuis in Echt, voor alle basisscholen in de gemeente Echt-Susteren. Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer gesproken over het Verkeersveiligheidslabel en de voorwaarden en budgetten, die hieraan verbonden zijn. Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. In de gemeente Echt-Susteren hebben 10 basisscholen het label behaald. Voor wethouder Pustjens was dit een mooie gelegenheid om alle basisscholen te feliciteren.

Om verkeerseducatie op scholen in de gemeente te stimuleren en een hoge kwaliteit hierbij te waarborgen is er een keurmerk in het leven geroepen: Het Verkeersveiligheidslabel. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Voor iedereen een geruststellende gedachte. Tijdens de netwerkbijeenkomst, die onder andere bijgewoond werd door de verkeerscoördinatoren en verkeersouders van de scholen, is hier uitvoerig over gesproken.

Het label
De gemeente heeft zich het afgelopen jaar ingezet om voor alle basisscholen in de gemeente het Verkeersveiligheidslabel in te kunnen voeren. De volgende scholen hebben het Verkeersveiligheidslabel behaald:
- Basisschool op de Slek in Echt
- Basisschool de Driepas in Echt
- Basisschool Koningsheufke in Koningsbosch
- Basisschool Patriciusschool in Echt
- Basisschool In 't Park in Susteren
- Basisschool Springdonk in Susteren
- Basisschool Angelaschool in Echt
- Basisschool de Bolleberg in Maria-Hoop
- Basisschool St. Cornelius in Dieteren
- Basisschool Jan Peters in Roosteren

Verkeerseducatieconvenant
Niet alleen de scholen zetten zich in voor de verkeersveiligheid, ook de schoolbesturen: Focus, ProoSes, Skoem en Innovo hebben het afgelopen jaar het Verkeerseducatieconvenant, mede met de gemeente, ondertekend. Door het ondertekenen van het Verkeerseducatieconvenant nemen de schoolbesturen, voor de scholen die onder hun bestuur vallen, de verantwoordelijkheid om financiële middelen vrij te maken, beleid vast te stellen en activiteiten te ondernemen op het gebied van verkeerseducatie, een veilige schoolomgeving en veilige school-thuisroutes.

Wij accepteren geen verkeersslachtoffers!
Deze stelling is afgeleid van het nieuwe beleid van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). De gemeente Echt-Susteren had tot 2007 relatief gezien een grote toename van verkeersslachtoffers in Limburg. Naast de infrastructurele verbetering is zij een campagne gestart - word geen verkeersslachtoffer!- om de bewustwording en het gedrag van haar inwoners ten aanzien van verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen.

De gemeente feliciteert alle basisscholen met het behalen van het Verkeersveiligheidslabel! Met dank aan de gemeente Echt-Susteren, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg en Van SchijndelAdvies.

 Wethouder Peter Pustjens overhandigd symbolisch verkeersveiligheidslabel aan Jeannie Rademakers van basisschool St. Cornelius uit Dieteren
Wethouder Peter Pustjens overhandigd symbolisch verkeersveiligheidslabel
aan Jeannie Rademakers van basisschool St. Cornelius uit Dieteren.Webmaster info@deetere.nl