Verpachting Dieterenbosch

Welkom bij "Historie" - Dieteren,


- Onlangs, zegt een blad, werd melding gemaakt van een verpachting van het Dieteren-bosch, die, ondanks de aanwezigheid van de gewapende en regterlijke magten, geen voortgang kon hebben, wegens het schreeuwen en tieren der bevolking. Voor dit misbruik hunner geluids-organen stonden op Vrijdag van verleden week niet minder dan 22 lieden voor het Kantongeregt te Sittard te regt, die ieder tot een boete van f 7.50 werden verwezen. Ondanks deze veroordeling en het nog aanhangig zijn van 80 processen-verbaal, blijft de stand van zaken onveranderd en graast het vee nog in dit bosch als vroeger.


Bron: Maas en Roerbode 2 augustus 1873.

Webmaster info@deetere.nl