Verkoop oude plaatsnaamborden

Kombord Dieteren

Welkom bij "Plaatsnaamborden",

Verkoop van oude komborden van de voormalige gemeenten Echt en Susteren.
Na plaatsing van de nieuwe komborden in onze gemeente zijn de oude borden door de gemeente Echt-Susteren te koop aangeboden.

Dit is bekend gemaakt via een advertentie in het gemeentekatern van 't Waekblaad.
Advertentie verkoop Komborden

Verkoop oude plaatsnaamborden in de gemeenteloods te Echt.
Verkoop oude komborden in de gemeenteloods

De verloting/verkoop verliep enigermate chaotisch omdat niet duidelijk was welke borden verloot diende te worden. De aanwezige wethouder Jac Janssen was niet op de situatie voorbereid. Vreemd was ook dat van Dieteren slechts één bord voorhanden was, op de vraag waar de andere borden waren gebleven kon men geen uitsluitsel geven.

Webmaster webmaster@deetere.nl