Veldwerk in Dieteren najaar 2008

Welkom bij subcategorie "Veldwerk najaar 2008",

Tijdens het najaar is het op de Dieterse landerijen een drukte om de oogst van het veld te halen. Ook wordt het land winterklaar gemaakt door het te ploegen en sommige percelen worden dan al ingezaaid met graan.
Hieronder enkele beelden van deze activiteiten.

Ploegen van de akkers in Deetere.
Ploegen van de akkers in Deetere

Ploegen en daarna wintertarwe zaaien.
Ploegen en daarna wintertarwe zaaien

Op het eind van elk groeiseizoen worden op de landerijen rondom Dieteren de suikerbieten geoogst. De bieten worden dan op hopen langs de kant van de weg gedeponeerd in afwachting van vervoer naar de suikerfabriek.

Bieten rooien in Deetere.
Bieten rooien in Deetere

Bieten worden in afwachting van vervoer naar fabriek op grote hopen langs de weg gedeponeerd.
Bieten worden in afwachting van vervoer naar fabriek op grote hopen langs de weg gedeponeerd.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl