Veldnamen in Dieteren

Welkom bij "Veldnamen",

Voor geïnterresseerden heb ik een kaart gemaakt met de veldnamen erop ingevuld. Dit overzicht is mede mogelijk gemaakt door medewerking van enkele collegae. Verder zij opgemerkt dat namen in het plaatselijk dialect uitgesproken dienen te worden, tussen haakjes(..) zijn enkele officiële namen verwerkt.
Legenda:
waterwegen.
bos,bomen
weg,straat
Veldnamen zijn in zwart aangegeven

Veldnamen van Dieteren

Deze namen raken in onbruik omdat na de ruilverkaveling grotere kavels zijn gevormd waardoor een perceel verschillende benamingen zou hebben.
@ Email

Bedankt voor uw interresse en tot een volgende keer.!
Denk wel eraan om deze pagina toe te voegen aan uw favorieten.!!!!!!