Veiligheid in en om Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -Veiligheid,

Op donderdagavond 22 november 2007 vond in zaal Mirage te Susteren een hoorzitting plaats over de veiligheid in onder andere Dieteren. Vertegenwoordigers van Politie en Gemeente waren aanwezig om in het kort uitleg te geven over hun werkwijze en plannen. Maar het belangrijkste aspect van deze avond was om de burgers aan te woord te laten over eventuele problemen die spelen of mogelijke oplossingen aandragen om de veiligheid te verbeteren.
Burgemeester Schaftenaar opende met een korte inleiding deze hoorzitting over veiligheid.

Namens de gemeente nam de heer Edwin Jansen als eerste inleider het woord
De heer Edwin Jansen sprak namens de gemeente.

Vervolgens gaf de heer Edwin Jansen van de gemeente uitleg over samenwerkingsverbanden waarmee overleg wordt gevoerd en doelgroepen die in het veiligheidsbeleid aan de orde komen.
Daarna gaf wijkagent Clarence Pielaat van de Politie op eigen manier een uitleg wat de taken van de politie zijn en op welke manier ze deze tracht vorm te geven.
Na de pauze werd de mogelijkheid geboden aan de aanwezigen om vragen stellen danwel opmerkingen te plaatsen, hiervan werd volop en gretig gebruik gemaakt. Onder ander de volgende onderwerpen kwamen toen aan de orde:
- Bereikbaarheid politie en snelheid waarmee ze ter plaatse kunnen zijn bij constatering van vernielingen.
- Rechtsgevoel wat leeft bij de mensen als het lijkt als men lichte vergrijpen door de vingers laat zien.
- Hangjongeren op diverse plaatsen.
- Snelheidsovertredingen binnen 30 kilometer zones.
- Stoepen op sommige plekken te smal om door te kunnen met kinderwagen of rollator waardoor uitgeweken moet worden op de rijbaan.
- Verlichting openbare weg laat op sommige plaatsen binnen de bebouwde kom ontbreekt.
- Parkeeroverlast bij scholen en bij NS station.
- Vernielingen.
- Zwerfvuil.
- Overlast door dealen drugs.
- Onveiligheid tunnel Heide.
- Veilige fietsverbinding schooljeugd.
- Zorg voor goede mogelijkheden waar jeugd kan samenkomen.
- Probeer buurtverenigingen te betrekken bij veiligheidspreventie.
- Geef informatie bijvoorbeeld via column wijkagent in plaatselijk blad.

Hierop gaf wijkagent Pielaat een inhoudelijk betoog op de zaken die op de politietaken betrekking hadden. De woordvoerders van de gemeente gingen niet inhoudelijk in op de vragen cq opmerkingen maar zeiden dat ze deze meenamen en bedankte de aanwezigen voor hun inbreng. Hiermee kwam een abrupt einde aan het officiële gedeelte.

Tijdens de nazit werden diverse zaken nog besproken
Diverse aspecten werden tijdens het officieuze gedeelte verder besproken tussen de aanwezigen.

Daarna werd informeel nog van gedachte gewisseld over dit onderwerp, waarbij zeker nog tal van zaken verder uitgediept werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster info@deetere.nl