Toekomst gemeenschapshuis ‘de Koppel’

 

UITNODIGING


Dames en heren,

De afgelopen periode heeft een kleine werkgroep zich gebogen over de toekomst van ons gemeenschapshuis ‘de Koppel’. Namens de gemeente Echt-Susteren hebben de heren Huub Heijman en Sven Janssen in deze werkgroep zitting genomen en namens de Stichting Gemeenschapsbelang Dieteren de heren Marcel Raemaekers en Paul Opgenort.

De leden van de werkgroep achten de tijd gekomen om met u, inwoners van Dieteren, van gedachten te wisselen over hun bevindingen en hun voorstel betreffende de toekomst van ons gemeenschapshuis.

Zij zullen dit doen op 25 maart a.s. om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Koppel.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 De werkgroep,
 
Huub Heijman,
Sven Janssen,
Marcel Raemaekers,
Paul Opgenort

UITNODIGING


 

Webmaster info@deetere.nl