Turborotonde tussen Susteren en Dieteren

Het huidige kruispunt randweg Susteren-Dieterderweg-Maaseikerweg met verkeersregelinstallatie wordt omgevormd tot een turborotonde(tweestrooksrotonde). Voor fietsers en voetgangers wordt een fiets/voetgangerstunnel onder de N276 door (oost-west) aangelegd. De werkzaamheden zullen zaterdag 12 april 2014 starten. De aanleg zal hiervan zal echter niet ongemerkt plaats vinden en zal enige hinder en ongemakken veroorzaken zoals omleidingen. Een informatieavond met presentatie zal op 7 april 2014 gegeven worden in zaal Mirage om 19.30 uur.


Een informatiebord op de Maaseikerweg maakt de passanten alert op de aanleg van de turborotonde.


Schematische voorstelling turborotonde, met aan noordzijde de fiets/voetgangerstunnel.


Tijdens de start van de werkzaamheden, 11-12 april 2014 zal het kruispunt een weekend gesloten zijn. Dat is van vrijdagavond 11 april om 19.00 uur tot maandagmorgen 14 april om 06.00 uur. Dan worden ook tijdelijke voorzieningen getroffen waar het verkeer van gebruik kan maken gedurende de werkzaamheden aan de rotonde. Tijdens het werk wordt via een tijdelijke verkeersregelinstallatie het lokale bestemmingsverkeer langs de kruising geloodst. Het doorgaande verkeer wordt via de A2 omgeleid.


Voorbereidende werkzaamheden.


Aan de noordzijde van het kruispunt de tijdelijk bypass voor het fietsverkeer.


Voor fietsers (en wandelaars) is een bypass aangelegd ten noorden van de kruising deze blijft gedurende de gehele duur van de werkzaamheden ongewijzigd toegankelijk.

De turborotonde zal in 2 fases aangelegd worden. De vermoedelijke opleverdatum is eind augustus voorzien ook dan vindt er een weekendafsluiting plaats.


Fase 1 werkzaamheden.


Fase 2 werkzaamheden.De provincie geeft ook via Facebook pagina N276N296Dieterderweg informatie over deze rotonde.

Turborotonde met wandel- fietstunnel operationeel.
De turborotonde is al enkele weken geleden geheel voltooid en vanaf heden 17 september 2014 kunnen ook wandelaars en (brom)fietsers volledig gebruik maken van de tunnel. Er vinden weliswaar nog enkele weken afrondende werkzaamheden plaats maar de tunnel is nu toch voor de gebruikers opengesteld.


Vanuit Dieteren aankomende bij turborotonde met aan de linkerkant ingang naar wandel- fietstunnel.


Wandel- Fietstunnel ingang vanaf Dieteren.


Wandel- Fietstunnel uitgang richting Dieteren.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl