Tunnel

Tunnel kromstraat,
De kromstraat heet officieel de Louerstraat maar in Dieteren was de naam kromstraat gemeengoed in de tijd dat men er nog snel even binnendoor naar Susteren kon rijden met auto of tractor. Althans tot 1985 toen de pas gemaakte tunnel onder de randweg afgesloten werd voor dit motorverkeer.
Een artikel wat dit illustreert vinden we in De Limburger van 9 oktober 1985.

tunnel louerstraat anno 1985
• Een van de tunnels aan de Louerstraat in Susteren voortaan taboe voor automobilisten.

(Van onze verslaggever)
SUSTEREN - De gemeente Susteren heeft opnieuw een gevoelige nederlaag geleden met een veelbekritiseerde verkeersmaatregel. De provincie heeft nu definitief besloten, dat de tunnels in de Baakhoverweg en de Louerstraat verboden gebied zijn voor autoverkeer.
De gemeente heeft zich tot nu toe niets aangetrokken
van protesten van fietsers en ook van Provinciale Waterstaat, die het toelaten van auto's in de tunnels onverantwoord vinden.
Susteren heeft altijd volgehouden, dat het om een gemeentelijke aangelegenheid gaat waar andere instanties niets mee te maken hebben. De gemeente besliste toch om alle verkeer de ruimte te geven in de smalle tunneltjes, om zo een kortere verbinding met
Susteren tot stand te brengen voor de inwoners van Dieteren en Baakhoven. De tunnels zijn van meet af aan echter alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers. Eerder liet de woordvoerder van Waterstaat al doorschemeren, dat dit besluit wel eens politieke gronden zou kunnen hebben.
De provincie heeft zich achter Waterstaat geschaard met de opmerking dat door de handelwijze van de gemeente de verkeersveiligheid in het gedrang komt „Het gebruik van ander verkeer is niet aanvaardbaar omdat de tunnels alleen berekend zijn op fietsers en voetgangers. Besloten is nu dat de tunnels moeten worden aangewezen als verplicht fietspad. Daartoe zullen de vereiste borden moeten worden geplaatst", zo liet de provincie weten. De gemeente heeft nu overigens wel nog de mogelijkheid om bij de Kroon in beroep te gaan tegen de maatregel van Gedeputeerde Staten.
Eerder dit jaar moest Susteren het onderspit delven in de langslepende affaire rond een weggetje in Baakhoven, dat de gemeente aan een particulier wilde verkopen.

tunnel louerstraat anno 2005
Hetzelfde tunneltje 20 jaar later.!


Webmaster info@deetere.nl