Toponiemen in Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - uitgave boek,

Van Kalverwei tot Taterbos

Van Kalverwei tot Taterbos is de titel waaronder oud-inwoner van Dieteren, Lei Schulpen een uitgebreid boekwerk heeft samengesteld. Het behandeld alle bekende en minder bekende toponiemen met beschrijvingen en wetenswaardigheden van Dieteren en directe omgeving aangevuld met foto's en overzichtskaarten.
Lei Schulpen heeft zijn jeugd in Dieteren doorgebracht en ook later vertoefde hij graag in deze omgeving. Enkele jaren geleden verscheen zijn andere grote publicatie met betrekking tot Dieteren namelijk de kroniek van de familie Schulpen. Toen hij ten behoeve hiervoor navraag deed bij verschillende inwoners kreeg hij vaker het verzoek om ook eens iets te doen met de oude toponiemen in Dieteren opdat ze niet in de vergetelheid zouden geraken.
Naar mijn mening is hij hierin zeker geslaagd gezien de systematische benadering. De auteur heeft het gebied Dieteren ingedeeld in 8 regio's waarvan een de bebouwde kom behandeld en de andere zeven regio's beschrijven de omliggende landerijen in detail. Bij de oudere generatie zal het boekwerk ongetwijfeld veel herinneringen oproepen terwijl het voor de jongere generatie een mooi naslagwerk vormt om iets te leren over de historie van Dieteren en zich een beeld te vormen waar hun voorouders werkten.
Omslag boek
 Omslag van het toponiemenboek van Dieteren door Lei Schulpen

Inhoud van boek  Enkele voorbeelden toponiemenboek van Dieteren door Lei Schulpen

Zo leren we ook dat de huidige basisschool al het 4de officiële schoolgebouw is welke in Dieteren bestaat sinds 1830-1831 zie hiervoor achtereenvolgens de nummers 46, 44, 51 en tenslotte 42.
Zeker bij de veldnamen zullen velen blij zijn om nu eens eindelijk achter de exacte lokatie te komen als ze deze benaming ergens tegenkomen. Ook hier vinden we leuke en idyllische namen terug zoals onze voorouders overigens zonder GPS toch precies wisten te omschrijven waar ze waren. Wat dacht u bijvoorbeeld van aan de Keesebaum of Sjiethèk maar ook (H)ennekuul of op den Toren. Al deze en ruim 200 andere benamingen kunt U allemaal nalezen in deze waardevolle publicatie.
Hoe U in bezit kunt komen van dit boek leest U hieronder, alvast veel leesplezier.

Van Kalverwei tot Taterbos
Afhaalprijs € 12,50
U kunt het boek “Van Kalverwei tot Taterbos” vanaf heden bij de auteur Lei Schulpen reserveren. Dit kan zowel telefonisch via 0475-481966 of via E-mail schulp75@home.nl. Aansluitend betaling van het verschuldigde bedrag via bankrekening 11.31.83.291 t.n.v. L.T.H. Schulpen onder vermelding van „van Kalverwei tot Taterbos ” en uw adresgegevens.

Na reservering en tijdige betaling kunt U het boek afhalen in Dieteren, Zilstraat 19 tijdens de volgende momenten:
Zaterdag 27 november 2010 tussen 10.00-14.00 uur
Zaterdag 11 december 2010 tussen 10.00-14.00 uur
Tijdens deze dagen is het eveneens mogelijk om contant te betalen, U gelieve dit wel van te voren aan te geven bij het reserveren.
Wilt U het boek toegezonden krijgen, dan komen daar nog de portokosten bij. Vraag ernaar bij het reserveren.

Webmaster info@deetere.nl