Lezing Karel de Grote

Susteren: donderdag 21 september 2017
Thema-avond: Lezing Karel de Grote


Door: Cor Voorter

Donderdag 21 september a.s. wordt om 19.30 uur een lezing over Karel de Grote verzorgd door mevrouw Doris Schilings in de Grote Zaal van Zorgcentrum Vastrada aan de Kloosterstraat in Susteren. De organisatie is in handen van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren.

De Karolingische cultuur is vernoemd naar de dynastie van de Karolingers welke begint met Karel Martell; zijn zoon Pippin de Korte is de eerste, zelfbenoemde, Karolingische koning van de Franken. Hij is de vader van koning en keizer Karel de Grote (* ca. 742 - ✝814), grootvader van Lodewijk de Vrome en overgrootvader van o.a. Lotharius, Lodewijk II en Karel de Kale, die het gigantisch geworden imperium onder elkaar verdelen.

Met name Karel de Grote heeft met zijn politieke, militaire, religieuze en culturele ambities een basis gelegd voor Europa. Hij wordt dan ook gezien als een van de grondleggers van hedendaagse Europa. Politiek en militair ziet hij zich als navolger van de Romeinse keizers.
Als christelijke vorst wil hij het christelijke geloof in heel zijn rijk invoeren onder de noemer “und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.” Verkort geldt dan de politiek handige formule: één God, één Keizer. Zichtbaar zijn vooral de Karolingische architectuur en schitterend zijn de liturgische voorwerpen uit de goudsmidkunst. Misschien nog indrukwekkender zijn de Karolingische manuscripten, wier kleuren, gemengd uit de kostbaarste pigmenten, nu nog stralen als 1200 jaar geleden.

Hoever de erfenis van de Karolingers nog in onze tijd reikt, is o.a. te zien aan de Internationale Karlspreis, die ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de eenwording van Europa.

Voor leden van de Vereniging van Natuurvrienden is de toegang gratis. Van niet-leden en introducés wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De Natuurvrienden nodigen u van harte uit!Karel de Grote


Webmaster info@deetere.nl