Tijdzones

Welkom bij tijdszones in Dieteren,

Even leek het erop dat in Dieteren twee verschillende tijdszones van kracht waren. Het zuiden zou hierbij vijf uur achterlopen op de rest van Dieteren.
Hoe zit dat nou precies.?
Vrijdagmorgen tegen half twaalf lopend op de Kerkstraat en zoals zo vaak toch nog even kijken naar het uurwerk op de kerktoren, half zeven. Half Zeven? Staat de kerkklok stil.? Nee, op de andere zijden staat toch de tijd aangegeven die je verwacht: half twaalf.

Links tijd half zeven en rechts half twaalf

Op de foto hierboven zie je links dat de klok ongeveer half zeven aangeeft en aan de rechterkant ongeveer half twaalf.
De oorzaak van dit euvel is ook wel te zien op de foto. De wijzers van de klok zitten verstrikt in een touw. Om de overlast van de duiven te beteugelen is getracht om deze af te schrikken met zilverpapier gebonden aan touw. Echter de bevestiging van deze touwen was niet goed gebeurd waardoor ze verstrikt raakten in de wijzers.

Op donderdag 10 januari werden de klokken weer gelijk gesteld. 's Morgens werden alle uurwerken van de kerkklok op 12 uur gesteld en exact om 12 uur werden de wijzers weer in beweging gezet.

Alle uurwerken op twaalf uur gelijk gesteld


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl