Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Ontspanning",

“Natuurlijk . . . . . Theater”


De ‘Stichting Culturele Kring Echt’ organiseert op 10 augustus 2007 in de gemeente Echt-Susteren een theaterfietstocht die ook door Dieteren zal voeren.

Net als in 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 kunnen de fiets- en theaterliefhebbers ook dit jaar weer deelnemen aan het project “Natuurlijk…. Theater” in de gemeente Echt-Susteren. Op vrijdag 10 augustus aanstaande kan tussen 10.00 en 12.00 uur van start gegaan worden voor een theaterfietstocht van om en nabij de 25 kilometer door de mooie gemeente Echt-Susteren. Er kan gestart worden vanaf Manege Op de Berg aan de Wolfsberg in Pey-Echt en Koffiehuis ‘t IJzerenbos aan de Heerenstraat in Susteren. De kosten om deel te nemen aan het project “Natuurlijk…. Theater” bedragen slechts 3 Euro per persoon en kinderen tot 12 jaar mogen, mits onder begeleiding van volwassenen, gratis mee fietsen. De organisatie van een en ander is zoals altijd in handen van de Stichting Culturele Kring Echt, die hierbij ondersteund wordt door diverse vrijwilligers op persoonlijke titel.


Het project “Natuurlijk…. Theater” vormt een onderdeel van het Limburg Festival (het straattheaterfestival dat dit jaar voor de 25e maal in successie in Echt-Susteren gaat plaatsvinden!!) en werd in 1996 voor het eerst in het programma opgenomen. Filosofie achter het project is de mensen op een milieuvriendelijke wijze (per fiets) kennis te laten maken met aan de ene kant natuur en landschap en aan de andere kant theater. Op een aantal plaatsen (de laatste jaren doen zeven Limburgse gemeenten aan het project mee) zijn fietsroutes uitgezet van circa 25 kilometer. Gedurende die fietstochten worden de deelnemers op een zevental onverwachte locaties getrakteerd op even zovele korte straattheater-voorstellingen door gerenommeerde groepen uit de hele wereld.

De toen nog zelfstandige gemeenten Echt en Susteren namen in 2002 voor het eerst deel aan het project “Natuurlijk…. Theater”. Deze eerste editie werd meteen een doorslaand succes. Circa 1100 fiets- en theaterliefhebbers stapten toen op hun stalen ros en beleefden een heerlijke dag. De organisatie werd na afloop in elk geval bedolven onder de complimenten. Een project als het onderhavig staat of valt met de weersomstandigheden. Laten we hopen dat de weergoden ons op vrijdag 10 augustus gunstig gezind zijn.

De theaterfietstocht door de gemeente Echt-Susteren zal de deelnemers door het buitengebied, een aantal natuurgebieden en diverse kleine kernen voeren. In de fietsroute zijn diverse mogelijkheden opgenomen voor het maken van een korte tussenstop. Als u hier gebruik van wenst te maken dient u er wel rekening mee te houden dat de laatste voorstellingen omstreeks 16.00 uur zullen gaan plaatsvinden. Té lang op het terrasje blijven hangen kan dus tot gevolg hebben dat u niet alle voorstellingen te zien krijgt.

Contactadres:
Jos Meeuws,
secretaris Stichting Culturele Kring Echt
voorzitter Werkgroep Straattheater Echt-Susteren
Plataanstraat 27
6101 KG Echt
tel.: 0475-485161
e-mail: josmeeuws@hetnet.nl
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl