Thema-avond Oncologie

Medisch Centrum Susteren
Dinsdag 28 juni: Thema-avond Oncologie

“Kanker…en nu verder!” is het onderwerp tijdens de thema-avond Oncologie op dinsdag 28 juni a.s., die wordt georganiseerd door de samenwerkende disciplines binnen Medisch Centrum Susteren.

Kanker is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. Eén op de drie mensen wordt geconfronteerd met de diagnose kanker. Plots moet je leren omgaan met de diagnose kanker. Angst, verdriet, boosheid en onzekerheid wisselen elkaar af. Hoe nu verder?
Tijdens de medische behandeling wordt u geconfronteerd met gevolgen van de behandeling en bijwerkingen. U zult moeten leren omgaan met de lichamelijke beperkingen die zijn ontstaan en de zware last die dit alles met zich meebrengt tot een lange tijd na de behandeling(-en). Vermoeidheid, pijnklachten, gewichtstoename of gewichtsafname, een verminderde conditie en bewegingsbeperkingen zijn enkele voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan. De grote persoonlijke uitdaging is hoe om te gaan met deze klachten.

Samen sterk!
Omdat veel verschillende aspecten een rol spelen bij de ziekte kanker, is samenwerking met andere deskundigen van enorm belang, om samen de kwaliteit van leven te verbeteren!
De apotheker kan een ondersteunde rol hebben in advisering omtrent pijn en pijnmedicatie.
Zo kan de fysiotherapeut tijdens het behandelproces een belangrijke ondersteunende rol spelen om onder deskundige begeleiding te werken aan een verbetering van het uithoudingsvermogen, verminderen van beperkingen en vermoeidheid of leren omgaan met de blijvende veranderingen.
De ergotherapeut kan gericht advies geven over een optimale dagindeling en energieverdeling. Tevens kan de ergotherapeut meedenken over eventuele aanpassingen in huis of op de werkplek.
De diëtiste kan bij over- of ondergewicht extra begeleiding bij het streven naar het optimale gewicht.

Aanmelden
De thema-avond op dinsdag 28 juni a.s., begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Medisch Centrum Susteren, Reinoud van Gelderstraat 13 te Susteren. In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen willen wij vragen om zich aan te melden vóór 21 juni a.s. hetzij telefonisch: 046-4494764 of per mail: info@fysiobannier.nl
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om op nog nader te bepalen datum deze informatieavond alsnog bij te wonen.


Webmaster info@deetere.nl