Sociaal WijkteamEcht-Susteren, 15 juli 2015
Nu ook sociaal wijkteam in Dieteren-Susteren-Roosteren


Sociaal Wijkteam

Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of dagelijkse dingen? Dan kunt u daarvoor terecht bij bijvoorbeeld uw huisarts, de maatschappelijk werker of het welzijnswerk. Maar u kunt vanaf nu uw vraag ook bespreken met een van de sociale wijkteams bij u in de buurt.

Waarom een sociaal wijkteam?
Als gemeente willen we samen met onze partners dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel worden geholpen, zodat ze zelfredzaam blijven. Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving, ook als er sprake is van bepaalde belemmeringen. Het sociaal wijkteam draagt daar aan bij door ondersteuning te bieden dicht bij huis, bij u in de wijk.

Wat doet het sociaal wijkteam?
U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met allerlei vragen over zorg en ondersteuning, zoals vragen over eenzaamheid, dagbesteding, voorzieningen of mantelzorg. Het wijkteam denkt met u mee en gaat met u op zoek naar de best passende oplossing voor uw vraag of probleem. Uw vraag staat centraal. Daarbij wordt gekeken wat u samen met buren, vrienden, kennissen en familie zelf kunt doen en of er algemene voorzieningen, zoals was- en strijkservice, huiskamerprojecten of eetpunten, ingezet kunnen worden. Wanneer dat niet voldoende is, regelt het sociaal wijkteam professionele ondersteuning. Een medeweker van het wijkteam komt bij voorkeur bij u thuis langs om de vraag te bespreken, het zogenaamde keukentafelgesprek. Of op een andere plek die voor u vertrouwd is. U kunt zich bij het gesprek laten bijstaan door iemand die u vertrouwt of uw situatie goed kent, bijvoorbeeld door een familielid, mantelzorger of goede kennis.

Wie zitten er in het sociaal wijkteam?
In het sociaal wijkteam werken Wmo-consulenten van de gemeente Echt-Susteren en professionele hulpverleners zoals de wijkverpleegkundige en een welzijnswerker samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaring.
U heeft te maken met een contactpersoon die zorgt voor een goede afstemming tussen de deskundigen. Dit geldt ook wanneer meerdere gezinsleden hulp nodig hebben.

Bereikbaarheid sociale wijkteams
In Echt-Susteren zijn verschillende wijkteams in diverse kernen actief. De wijkteams zijn telefonisch bereikbaar of via spreekuren.

Sociaal wijkteam Susteren-Dieteren-Roosteren
Adres: Medisch Centrum Susteren, Reinoud van Gelderstraat 13
Spreekuren: maandag 11.30-12.30, woensdag 9.00-10.30, donderdag van 13.00-15.00 en vrijdag van 9.00-10.30

Sociaal wijkteam Nieuwstadt
Adres: Gemeenschapshuis Nieuwstadt, Millenerstraat 4a (ingang achter gemeenschapshuis)
Spreekuren: maandag 11.00-12.00, donderdag 13.00-14.00 en vrijdag 11.00-12,00

Sociaal wijkteam Koningsbosch
Adres: Gemeenschapshuis Oos Heem, Kapelaan Verdonschotstraat 5 in Koningsbosch
Spreekuren: maandag t/m vrijdag 13.00-14.00 uur

Pilotfase
We zijn al gestart met een proef in de kernen Koningsbosch en Nieuwstadt. Nu gaat ook een wijkteam aan de slag voor de kernen Susteren-Dieteren-Roosteren. We kijken samen met de inwoners wat werkt. De pilotfase duurt tot juli 2016. Dan wordt besloten of het sociaal wijkteam ook op andere plekken in de gemeente ingezet wordt.

Webmaster info@deetere.nl