Verenigingen Dieteren

Welkom bij "Historie voetbalvereniging",

Hieronder de inhoud van jubileumboekje t.g.v. 50 jarig bestaan voetbalvereniging Dieteren.


Bron: Jubileumboekje


Jubileumboekje met dank aan Frits Schlangen.

S.V. Dieteren 50 jaar


VOORWOORD voorzitter

Als voorzitter van de jubilerende vereniging S.V. Dieteren, valt mij de eer ten deel in deze feestgids als eerste een woord tot u te mogen richten. Laten we onze gedachten gaan over die 50 jaren voetbal in Dieteren, dan komt men namen van mensen tegen die als echte pioniers hun stempel op onze vereniging hebben gedrukt. Zonder deze mensen zou de voetbalvereniging geen lang leven beschoren zijn geweest. Op de eerste plaats gedenken wij dan ook hen tijdens deze feestelijke dagen, zij hebben het mede mogelijk gemaakt dat we dit dat we dit jubileum mogen vieren. Ook wil ik alle mensen van Dieteren, maar natuurlijk ook alle belangstellenden buiten Dieteren, oproepen om samen dit jubileumfeest te vieren. Verder wil ik het bestuur en de werkgroep bedanken voor het vele en goede werk dat ze de afgelopen maanden verricht hebben. Samen hopen we dat de voetbalclub in lengte van jaren zal mogen blijven voortbestaan. Tenslotte willen we, als S.V.Dieteren, alle mensen bedanken die bij de totstandkoming van dit boekje hun steentje hebben bijgedragen.
Vier feest, wees blij!
Een goede gezondheid erbij !
Het volgende durven wij u vragen:
“Help onze zware lasten dragen”
Zo werkt U mee,
Aan S.V. Dieterens wel en wee!
Hartelijk dank,
Tinus Schlangen
voorzitter


VOORWOORD van onze burgemeester

S.V. Dieteren bestaat 50 jaar!
Dit jubileum kan en mag niet ongemerkt voorbijgaan.
Ken halve eeuw georganiseerde voetbalsport in Dieteren is een evenement dat met een klinkend feest gevierd moet worden. Sinds de oprichting in 1933 is deze vereniging, na de gebruikelijke ‘ups en downs’ uitgegroeid tot een levendige en gezellige voetbalclub van bijna 100 leden. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de ingebruikname van het sportveldencomplex ‘Onger de Wieje’ op 23 augustus 1980. Hiermee was een definitief einde gekomen aan de omzwervingen die de Sportvereniging moest maken om toch aan het in de statuten gesteld doel te kunnen voldoen: het bevorderen van de voet-balspor t. Tegenwoordig komt het eerste elftal uit in de 1ste klas K.N.V.B.-afdeling Limburg, terwijl sinds kort ook een damesvoetbalelftal in de gelederen is opgenomen.
Ik wil mijn waardering uitspreken over de manier waarop bestuur en leden gewerkt hebben om in de nu 850 inwoners tellende gemeenschap Dieteren een gezonde vereniging in stand te houden. Een speciale gelukwens is op zijn plaats voor de heer J. Custers, thans nog steeds lid. Dit 45-jarig jubileum van de heer Custers mag, naar ik hoop, een voorbeeld zijn voor de jeugd van Dieteren. Bestuur, leden en gasten, mag ik u allen, namens het gemeentebestuur van Susteren, een gezellig en sportief feest toewensen, en nogmaals: proficiat.
H. G. L. Corten, burgemeester van Susteren.

Vermoedelijk werd het eerste seizoen, nl. 1933-1934, met één elftal aan de competitie deelgenomen en werd geplaatst in de eerste klasse R.K.L.V.B.
Het elftal begon in de volgende opstelling aan de eerste competitie:
Doel Walter leurs
Backs
Jan Custers Harie Hoorens
Spil Sjeng Hoorens
Halfspelers Pierre Merry Wulm Mostard
De voorhoede van links naar rechts P. Dullens Lambert Schulpen Sefke Smeets Jac Mostard
Onderstaande foto geeft jammer genoeg geen volledig beeld van het allereerste elftal van Dieteren weer, omdat op deze foto uit 1935 het elftal aangevuld is met nieuwe aanwinsten.

Elftal R.K.D.V.V. 1935

Hieronder treft u een foto aan van het toenmalige eerste elftal.

Zittend v.l.n.r.: Alb. Merry, H.Merry, J.Merry, J.Bocken (keeper), J.Fiddelers en Fr. van Helden. Staand v.l.n.r.: H. van Helden, W. Ramakers, W.Merry, J.Bohnen, Fr. Dullens en Th. Damen. Verder op de foto: J. Custers, Pastoor van Buggenum (geestelijk adviseur), C. Hoorens, W. Lijnen en W. Maassen.

Het eerste elftal werd kampioen in de tweede klasse, met 21 punten uit 12 wedstrijden, wat inhield promotie naar de eerste klasse afdeling Limburg.
Het tweede elftal eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats, wat toch eveneens een goed resultaat genoemd mag worden.
In de komende zomermaanden werd aan verschillende toernooien, toendertijd seriewedstrijden genaamd, deelgenomen. In veler geheugen zitten vast de seriewedstrijden te St . Joost nog. Supporters togen te voet richting St. Joost. Wie herinnert zich niet de wedstrijd tegen Linne, uit komende in de derde klasse K.N.V.B. De toernooizege kon dan ook op de zegenlijst van Dieteren bijgeschreven wor-den. Verder willen wij memoreren de wedstrijd tegen de derde klasser, Armada uit Grevenbicht. In ‘Koekamp’. Een vijf-nul overwinning voor het twee klassen lager spelende D.V.V.
Als slot behaalt het derde elftal een zeer verdienstelijke vijfde plaats. We kunnen dus wel spreken van een zeer succesvol seizoen 1947-1948.

Tweede elftal 1947-1948 Kampioen.

Een nieuwe periode breekt aan.
Ondanks dat de vereniging nog steeds groeide, naast drie seniorenelftallen kwam er ook een A-jeugd elftal bij, en ook trainer Baggen er nog steeds bij was, deed zich toch de vraag voor: zullen de successen van de voorgaande ja-ren zich herhalen? De toekomst zal het leren! De start was in ieder geval niet erg hoopgevend. Een vijf-nul nederlaag tegen Limbricht. Allengs de competitie vorderde kwam zelfs het degradatiespook om de hoek kijken. Het gevolg was dan ook dat men zich aan het einde van het seizoen, zeer gelukkig kon prijzen met een derde plaats van onderen.

Tweede elftal kampioen 1963

1965: Het clublokaal gaat van Jos van Helden naar Sjeng Lemmens. Tinus Schlangen wordt voorzitter, A. Geurts wordt secretaris-penningmeester.
W. Maassen en J. Custers bedanken als bestuurslid. 1968: Het 35-jarig bestaan wordt gevierd. Op het programma staat o.a. een veteranenwedstrijd en 's avonds een feestavond in het clublokaal.

De beide veteranenelftallen uit 1968 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan.

De zeventiger jaren
De zeventiger jaren beginnen niet erg hoopvol. De vereniging telt nog twee bestuursleden, nl. M.Schlangen en A.Geurts, respectievelijk voorzitter en secretaris. In 1971 degradeert het eerste elftal naar de tweede klasse na twee beslissingswedstrijden tegen Stevensweert 1, gespeeld op de terreinen van E.V.V. uit Echt. Maar gelukkig is het daaropvolgende seizoen weer bijzonder succesvol. Het eerste en tweede elftal wordt kampioen. En het eerste elftal maakt het succes compleet door het binnenhalen van de afdelingsbeker. In de finale tegen S.V.E. uit einighausen (1-0 winst scoort Jan Smeets vlak voor) tijd het gouden doelpunt. Deze wedstrijd werd gespeeld op het terrein van F.C.R.I.A.

C-jeugd 1973


Met deze formatie wordt nog twee jaar verder gegaan in de A-klasse junioren tot 18 jaar.

De jaren tachtig
De werkzaamheden aan het tot stand komen van het nieuwe sportcomplex vorderen gestaag. Op 23 augustus 1980 wordt het door burgemeester van Goethem geopende. De naam wordt ‘Onger de Wieje’.

De opening door burgemeester A. van Goethem


De aftrap door de wethouders Storken en MasthoffBestuursleden
M. Schlangen G. Storken Fr. Schlangen A. Geurts W. Smit J. Bocken P. Pustjens W. Bijnen Fr. Masthof
voorzitter vice-voorzitter sekretaris/penningmeester 2e sekretaris 2e penningmeester lid lid lid lid
Ledenlijst 50-jarig bestaan 1983
Voetballers senioren (heren)
Jos Bogie Hub Meerten
Jos bohnen Jac Michiels
Frank Custers Per Pesgens
Henri geelen Stan Rooyen
Wil Geelen Frans Rooyen
Alfons Geurts Ton Schepers
Jos Geurts Jos Schlangen
Jan Geurts Gé Schulpen
Jos Hamacher Jac Schulpen
Bart Hees Jos Schulpen
Frank van Helden Mat Sieben
Bert van Helden Ton Slangen
Ernest Helleberekers Ro Slangen
Wim Hellebrekers John Slangen
Theo Hellebrekers Cor Smit
Jan Hendriks Ko Smit
Jak. Hoorens A. Storken.
Hub Lijnen

Niet-spelende leden
Hub Aben Jan Custers Frans Halmans Peter Halmans Leo Heffels Jan Opgenoort Jo in het Panhuis
Theo Schlangen Harie Schulpen Math. Schulpen Jo Slangen Wil Slangen Jan Smeets Leo Wenmakers

DAMESVOETBAL
Commissieleden
Ger Bruisten Mat Lambermon Jos Wackers
Overige leden dames
A. Coumans
G. Graus
A. Halmans
C. Halmans
L. Hoorens A. Laeven M. Meijer A. Merry Ch. van Montfort
Y. Paspont
De dames: Tini Aben M. Renneberg
H. Schiepers
A. Simons
A. Stelten
C. van Wichen
W. van Wichen
R. Goossens
R. Wackers
M. van de Winkel
J. Smit
L. Schlangen-Pustjens (niet spelend)

Jeugdleden (jongens)
Roland Eberson Geert Fiddelers Marcel Fiddelers AriŽn van den Hamsvoort Martieb Janssen John Janssen Peter Janssen Erik Maassen
Lyon Maassen Rogé Rooyen Jack Schlangen Theo Schlangen Jos Schmiets Colly Schulpen Fun Schulpen Erik Schulpen
Totaal aantal leden:
Bestuursleden 9
Spelende leden 35 (heren senioren)
Niet-spelende leden 14
Jeugdleden 16
Damescommissieleden 5
Damesvoetballers 19
Overige dames 1
99
Jubilarissen
Jan Custers Frits Schlangen Tinus Schlangen Harie Schulpen Math. Schulpen Thei Schlangen Jo Bocken A. Geurts
45 jaar lid
35 ( 37 jaar)
25 jaar lid
35 jaar lid
25 jaar
30 jaar
25 jaar
25 jaar

Afdeling damesvoetbal S.V. Dieteren
Allereerst willen wij als damesafdeling, natuurlijk graag van de gelegenheid gebruik maken, om onze grote broers van harte geluk te wensen, met dit gouden jubileum. Het is voorwaar geen sinecure gedurende zulk een lange tijd een dergelijke vereniging in stand te houden, zeker niet in deze moeilijke tijden en in een kleine dorpsgemeenschap als Dieteren. Dat dit desondanks toch is gelukt is derhalve nog-, maals een proficiat waard. Temeer daar dit proficiat ook onszelf een beetje geldt. Want zoals wellicht bekend is, voetballen sinds het afgelopen seizoen ook de dames officieel onder de vlag van S.V.Dieteren.
En daarop zal ons aller bugervader in zijn voorwoord ook wel doelen als hij zegt dat er sinds enige tijd ook een dameselftal in Dieteren existeert. Zo niet, dan moeten we hem toch even corrigeren, want de damesvoetbalclub Dieteren is namelijk opgericht op 19 oktober 1971 en bestaat derhalve reeds bijna 12 jaar. Na eerst wat vriendschappelijk aftasten van eikaars krachten, in de beginperiode van het damesvoetbal in zijn algemeen, werd in 1974 voor het eerst aan de competitie deelgenomen en wel in de 2e klasse. Na de promotie in 1975 naar de 1e klasse zijn de daaropvolgende competities steeds met wisselend succes verlopen. Bovendien zijn in de loop der jaren enkele meer of minder belangrijke toernooien winnend afgesloten, terwijl diverse speelsters werden uitgenodigd voor vertegenwoordigende elftallen. Sportief gezien vormt echter het jaar 1978 het hoogtepunt. Niet alleen werden wij dat jaar winnaar van een groot internationaal toernooi te Grave in Noord -Brabant, maar speelden wij ook een voorname rol in de competitie. Slechts door domme pech ging het verdiende kampioenschap verloren, want wie herinnert zich niet de krantenkoppen ‘fluit U’ en aan het einde van de rit eindigden wij slechts op een zeer teleurstellende gedeelde vierde plaats. Tevens werden dat jaar zeer mooie nieuwe trainingstenues aangeschaft.


Dameselftal 1978

De zwartste bladzijde uit onze geschiedenis is echter 21 mei 1982, het overlijden van onze grote steun en toeverlaat Sjra Halmans, die overigens voor de gehele S.V. Dieteren enorm veel heeft betekend, zowel als speler, trainer en bestuurslid. Wij hopen dan ook dat bij dit groots jubileum ieders gedachten ook even bij hem zullen stilstaan. Trouwens bij alle overleden leden van de voetbalclub. Want zonder hen was dit feest niet mogelijk geweest. Het afgelopen seizoen is sportief gezien zeer zwaar geweest. Het vertrek en ernstige blessures van enkele routiniers waren hier debet aan.
Echter door een zeer goede onderlinge verstandhouding en een uitstekende sfeer, mogen we het afgelopen seizoen toch als uitermate geslaagd beschouwen. Bovendien ziet het er naar uit dat de komende jaren sportief gezien niet meer stuk kunnen, gezien de komst van enkele zeer geroutineerde nieuwe speelsters en verschillende adspirant-voetbalsters, waardoor de mogelijkheid van een 2e elftal zeer wel aanwezig is. Met deze optimistische blik in de toekomst willen wij afsluiten na echter de S.V.Dieteren nogmaals een geslaagd jubileumfeest toe te wensen. Wij weten dat zij er alles voor gedaan hebben, goed weer, daar zullen wij op hopen en de rest, mensen van Dieteren en omgeving, ligt het aan U! Tot dan.

Dameselftal 1982-1983


Webmaster info@deetere.nl