Beelden uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Suikerbieten",

Op het eind van elk groeiseizoen worden op de landerijen rondom Dieteren de suikerbieten geoogst. De bieten worden dan op hopen langs de kant van de weg gedeponeerd in afwachting van vervoer naar de suikerfabriek.
Hieronder ziet u hoe eind 2006 het verladen van deze bietenhopen in zijn werk gaat, deze bieten lagen langs de bosweg.

Verladen van suikerbieten in Deetere.

Deze machine wordt de maus genoemd.
Deze machine wordt de maus genoemd.


Suikerbietenoogst 2007
1 november 2007, loonwerker Fuchs is voor bietenteler Pascal Penders de suikerbieten aan het rooien.
1 november 2007: loonwerker Fuchs rooit suikerbieten voor bietenteler Pascal Penders tussen Dieteren en Baakhoven.

De suikerbietenoogst 2007 ziet er veelbelovend uit vanaf het begin in de campagne liggen de suikergehalten op een hoog niveau namelijk tussen 16% en 17%. Ook de hoeveelheid bieten per hectare zijn zeer goed en liggen op ongeveer 60 à 70 ton.
De bieten geteeld in Dieteren worden vanaf de hoop verladen op vrachtwagens die deze vervolgens naar een schip in de haven van Born brengen die de bieten op zijn beurt naar de suikerfabriek in Groningen brengt.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl