Multifunctionele sporthal.


De uitwerking van de plannen gebiedsvisie Susteren heeft voor Dieteren concreet tot gevolg dat er tussen de kern Susteren en de kern Dieteren een nieuw multifunctionele sporthal zal verrijzen. In de brief die de dorpsraad onlangs naar de gemeente liet uitgaan wordt deze sporthal ook aangehaald.
Maar welke multifunctionaliteit wordt hier nou bedoeld. Als je de gemeentelijke stukken leest wordt gesproken over het geschikt zijn van deze hal voor verschillende soorten van sport. Ook wordt de ontsluiting geregeld vanaf de Maaseikerweg welke mogelijk kansen biedt om ook het terrein van Rosus en NOAV te gaan ontsluiten via deze weg waardoor de kern Dieteren ontlast kan worden van aan- en afrijdende bezoekers van deze accommodaties.

Schets nieuwbouw sporthal


Toch valt er in datzelfde gemeentelijke stuk te lezen wat men verder onder multifunctionaliteit verstaat bijvoorbeeld in de zinsnede “kan een functie vervullen voor grotere sociaal culturele activiteiten vanuit Dieteren bv met Carnaval”.
Volgens wethouder Jos Beckers is het multifunctionele toch echt van toepassing op de verschillende typen sport die er beoefend kunnen worden en kan het bijvoorbeeld wel eens een keer voorkomen dat er een vlooienmarkt wordt gehouden. Dat zal echter bij hoge uitzondering zijn want de sporthal zal immers veelal volgeboekt zijn voor sportevenementen.
Overigens was het wethouder Beckers die vanaf september een versnelling in het hele proces heeft gerealiseerd.
Toch zijn er nog genoeg kritiekpunten te noemen zoals het niet vroegtijdig betrekken van de bewoners uit Dieteren o.a. Dorpsraad en stichting Gemeenschapsbelangen bij deze plannen. De Dorpsraad raakt volgens mij in de eerder genoemde brief een terecht punt. Hopelijk zal de gemeente nog bijtijds voldoende kunnen bijsturen na goed overleg met Dieteren.
Wethouder Beckers desgevraagd: “Ik wist niet van bestaan van verzoek dorspraad Dieteren om actief hierbij betrokken te zijn. Graag wil ik met de dorpsraad overleg hebben om concrete uitwerking te bespreken, daar het raadsvoorstel alleen op hoofdlijnen aangeeft hoe de sporthal op sportpark gesitueerd wordt.

Wordt dus vervolgd.

Geplaatst door webmaster info@deetere.nl