Informatie-avond Smile Plastics.
Informatie-avond uitbreidingsplan Smile Plastics.

Op dinsdag 26 februari 2019 vond in gemeenschapshuis de Koppel in Dieteren een informatieavond plaats waarin het bedrijf Smile Plastics gevestigd op het bedrijventerrein Dieterderweg haar uitbreidingsplannen verder toelichtte.
Naast de initiatiefnemer namelijk het bedrijf Smile Plastics was ook een vertegenwoordiging van de gemeente Echt-Susteren aanwezig o.a. portefeuillehouder wethouder Meuwissen.

Plantmanager Josef Kerst van Smile Plastics lichtte de plannen toe en gaf aan graag met de omwonenden/belanghebbenden in discussie te gaan om eventuele klachten en suggesties samen te bekijken en zoveel mogelijk tot voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.
Om voldoende concurrerend te blijven is het bedrijf enerzijds genoodzaakt kwalitatief te optimaliseren. Hij legde uit dat het om zeer hoogwaardige kunststoffen gaat voor gebruik in bijvoorbeeld de automotive sector. Maar anderzijds ook vooral kwantitatief te groeien om economisch rendabel te blijven. Om de produktie te optimaliseren is getracht het productieproces zoveel mogelijk bij elkaar in een gebouw onder te brengen. Waarbij door extra isolerende maatregelen om het geluid zoveel mogelijk te dempen alsook de temperatuur in de fabriek zoveel mogelijk constant te houden. Daarnaast is ook bewust gekozen om de maalmolens vooral achter op het terrein te plaatsen alsook enkele rijen nieuwe silo's die een hoogte hebben van 19 meter. Naast voordeel voor het bedrijf betekent een en ander ook dat er voordeel wordt gehaald voor de omwonenden omdat er minder over het terrein met heftrucks gereden hoeft te worden en er minder geluid uit de fabriek komt en verschillende laad-/lospunten achter tussen het oude en nieuwe gebouw gesitueerd worden.
Zowel aan de voorzijde alsook aan de achterzijde worden extra bomen geplant die ook het zicht op de gebouwen/silo's enigzins wegnemen.
Verder worden 6 parkeervakken voor vrachtwagens aangelegd en worden nieuwe extra parkeervakken voor personenauto's gerealiseerd op het terrein. Om overlast voor omwonenden te beperken denkt het bedrijf om de parkeerplaatsen in het weekend af te sluiten.
De heer Roy Savelkoul ging vervolgens nog in op de technische aspecten van het vergunningtraject en gaf aan dat weliswaar niet voor het gemakkelijkste traject is gekozen namelijk via een Buitenplanse wijziging. Maar wel voor het voor bedrijf en omwonenden beste alternatief gezien de berekende geluidsproduktie die ruim binnen de norm blijft.Gedurende de presentatie en erna werden door de aanwezigen veel vragen gesteld en antwoorden gegeven o.a.:
V. Waarom uitbreiden en waarom op deze lokatie?
A. Tijdens de presentatie is dit al beantwoord omdat men mee moet ontwikkelen in de markt. Op deze lokatie zitten we als bedrijf al 35 jaar en het bestemmingsplan staat dit toe.
V. Als de capaciteit uitgebreid wordt neemt dan ook het aantal vrachtwagens toe?
A. Ja, dit neemt dan ook toe.
V. Vragensteller merkt op dat de laatste tijd verschillende bulkwagens een hinderlijke indringende toon maken, hier wordt ook een vandaag opgenomen geluidsfragment bij afgespeeld. Meerdere omwonenden ondersteunen dit.
A. De heer Josef Kerst herkent dit niet en kan het niet verklaren en vraagt om als dit zich weer voordoet samen hiernaar te kijken.
V. Een vragensteller denkt dat er zeer veel fijnstof vrijkomt bij het productieproces.
A. De heer Josef Kerst stelt dat een filterinstallatie zorg draagt om dit fijnstof op te vangen en men hiermee voldoet aan de norm.
Een suggestie is om te bekijken om de silo's een blauw grijze kleur te geven zodanig dat deze minder opvallen in de omgeving.
Een andere suggestie is om al voldoende ontwikkelde bomen te planten zodat deze snel robuust en op hoogte zijn.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl