Cultuur
Oproep Sjarabang-kunstproject 2016


door Cor Voorter
Voor de vierde keer wordt dit jaar in de gemeente Echt-Susteren het kunstproject Sjarabang georganiseerd als onderdeel van de Cultuurzomer Echt-Susteren 2016. De organisatie is in handen van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren en het thema van de cultuurzomer is dit jaar JONG!

Het project is een unieke mogelijkheid tot samenwerking tussen organisaties, verenigingen en clubs in de breedste zin van het woord: scouting, fanfare, senioren, sportclubs, scholen, zangkoren, enz., in alle kernen van de gemeente Echt-Susteren. Het is de bedoeling om een tijdelijk kunstwerk te maken, dat een plaats krijgt in de openbare ruimte van de eigen kern. Daarnaast is vanaf de officiële opening die medio juni zal plaatsvinden een fietsroute beschikbaar langs de verschillende kunstwerken in de diverse kernen, zodat naast de inwoners ook bezoekers en andere belangstellenden de hele zomer door kunnen genieten van een eigentijdse kunstzinnige vormgeving van het thema JONG!

Sinds 2013 wordt met het Sjarabangproject op speelse, kunstzinnige wijze gekeken hoe groepen binnen de kernen van de gemeente elkaar vinden en invulling geven aan het thema. Tijdens voorgaande edities waren de themaís o.a. het eigen karakter van de wijk of kern, het inhoudelijke van wat ons heilig is en verleden jaar de betekenis van vrijheid voor onze kinderen.

Aanmelden: Dus heeft u een idee, meldt u dan via cultuurcoach@menswel.nl of 0475-484848 en ga de uitdaging aan om een geheel eigen invulling te geven aan het thema of iemand jong is of oud en waar mogelijk samen! Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 april. a.s.!
Opening Sjarabang-kunstproject op 11 juni 2016


Zaterdag 11 juni zal de opening plaatsvinden van Kunstproject Sjarabang Echt-Susteren.
Om 11.00 uur wordt voor een rondrit langs de kunstwerken, verspreid over diverse kernen van de gemeente, vertrokken vanaf het startpunt van dit jaar, het Gemeenschapshuis aan de Millenerstraat 4a in Nieuwstadt.

Sjarabang houdt in dat lokale organisaties tijdelijke kunstwerken maken, die geplaatst worden in de openbare ruimte van de eigen kern met dit jaar als thema JONG!
In Nieuwstadt heeft Tiba Adventures in samenwerking met de Jeugdvereniging de Auvermenkes de handschoen opgepakt. Verder doen de basisscholen Op de Slek en In ít Park Susteren mee, en ook Jongerencentrum Haaze - Susteren en Sociaal Cultureel Centrum Dín Hook Ė Susteren een duit in het zakje. Voor het eerst zal er ook een kunstwerk in St. Joost te zien zijn met medewerking van Jeugdfanfare St. Judocus.

Daarnaast is vanaf de officiële opening een fietsroute beschikbaar langs de verschillende kunstwerken, zodat belangstellenden de hele zomer door kunnen genieten van een eigentijdse kunstzinnige vormgeving van het thema JONG!

Dit project wordt inmiddels voor de vierde keer georganiseerd als onderdeel van de Cultuurzomer Echt-Susteren 2016. De organisatie is in handen van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren. Sinds 2013 wordt met het Sjarabangproject op speelse, kunstzinnige wijze gekeken hoe groepen binnen de kernen van de gemeente invulling geven aan het thema.

Aanmelden: Wie mee wil met de bus voor een tour langs de openingsroute, kan zich hiervoor aanmelden via cultuurcoach@menswel.nl of 0475-484848/ 06-46674373. Wees er snel bij, want vol is vol! Voor meer informatie over Sjarabang, zie www.cultuurechtsusteren.nl.Webmaster info@deetere.nl