Sint Nicolaas

Sint Nicolaas intocht in Dieteren

Ook dit jaar zal de Sint ook Dieteren weer bezoeken meer informatie hierover kunnen we lezen in de brief die het Sint Nicolaas Comité heeft verspreid. Deze is hieronder integraal weergegeven.


Sint Nicolaas 2012 in Dieteren
Sint Nicolaas Comité

Geachte inwoners van Dieteren,

Sint Nicolaas heeft ons laten weten ook dit jaar weer Dieteren te bezoeken en wel op zondagmiddag 25 november.

Om 14.00 uur zullen wij samen met de Fanfare Eendracht en hopelijk vele kleine en grote inwoners van Dieteren vanaf het Paerepleintje naar onze dorpsgrens wandelen om Sint Nicolaas en zijn Pieten ons dorp binnen te halen.
Na een rondgang door Dieteren gaan we met zijn allen naar de zaal van het gemeenschapshuis “de Koppel”.
Hier krijgen alle Dieterse kinderen en traktatie van de Sint. Kinderen van 0 t/m de basisschool kunnen zich opgeven.

Om het Sint Nicolaas wat gemakkelijker te maken vragen wij U onderstaand strookje in te vullen en dit in te leveren op een van onderstaande adressen vóór 15 november a.s.

Na deze datum is het NIET meer mogelijk Uw kind( eren ) op te geven, i.v.m. de inkopen.
Wanneer er kinderen zijn die een tekening of een ander knutselwerkje willen maken om de zaal te versieren, kunnen dit inleveren op onderstaande adressen.
Tussen 12 en 16 november zullen enkele medewerkers van ons comité bij U aanbellen voor een kleine bijdrage in de kosten van de Sint Nicolaas-intocht.
Wij hopen U allen te zien op 25 november.
Alleen kinderen van Dieteren kunnen opgegeven worden.
Sint Nicolaas Comité Dieteren


Gaarne in blokletters invullen
-----------------------------------------------------------------------------------------
        Voornaam   Achternaam   Leeftijd

Naam kind 1:

Naam kind 2:

Naam kind 3:					 
Inleveradres:
Lilian en Peter Niesten
Corneliushof 49
Dieteren