Nieuws uit Dieteren

"Sint in Deetere",


Sint inhalen 2008


Was het vorig jaar ook koud en viel af en toe een buitje met een gure wind. Nu was het wel koud maar gelukkig bleef het droog tot we binnen waren.

Zoals u gewend bent een foto impressie van deze geslaagde gebeurtenis.

De goedheiligman werd dit jaar afgehaald vanaf het Corneliushofje
De goedheiligman werd dit jaar afgehaald vanaf het Corneliushofje
De goedheiligman werd dit jaar afgehaald vanaf het Corneliushofje.

De route verliep vanuit Corneliushof via Kerkstraat, Kampstraat, Monseigneur Lijnenstraat en Zilstraat naar de Wiejerd. Omdat in de Koppel andere activiteiten gepland waren konden we gelukkig terecht in het verenigingsgebouw van de fanfare.

De stoet onderweg naar de zaal
De stoet onderweg naar de zaal, hier op hoek Kerkstraat-Kampstraat.

Sint met pieten in de zaal aangekomen
Sint met pieten in de zaal aangekomen.

Ook de kinderen met ouders vinden een plaats in de zaal
Ook de kinderen met ouders vinden een plaats in de zaal.

Pastoor J. Boon heet zijn Heilige collega welkom in Dieteren
Pastoor J. Boon heet zijn Heilige collega welkom in Dieteren.

Sint Nikolaas vertelde dat hij het plezierig vindt om met kinderen om te gaan omdat ze zo spontaan reageren. Hij moest toch even kwijt dat hij een goede kaart heeft waar het kleine Dieteren op vermeld staat. Uiteraard voegde hij eraan toe dat Dieteren groot is in zijn prestaties zoals ook blijkt uit het resultaat welke de drumband afgelopen week heeft bereikt.
De Sint verhaalde over de avonturen die hij onderweg van Spanje naar Nederland allemaal meemaakte zoals problemen met de pakjesboot en dat hij nog net kon voorkomen dat enkele Pieten de pakjes voor de kinderen in Nederland overboord wilden zetten. Ook het feit dat ballonnen van de boot van Almere tot in Maastricht en Dieteren werden teruggevonden.

De kinderen vermaakten zich opperbest hier danst iedereen de polonaise
De kinderen vermaakten zich opperbest hier danst iedereen de polonaise
De kinderen vermaakten zich opperbest hier danst iedereen de polonaise.

Er waren ook kinderen die de Sint een mooie tekening overhandigden
Er waren ook kinderen die de Sint een mooie tekening overhandigden.

Enkele kinderen maakten muziek voor de Sint zoals hier Vera en Vera
Enkele kinderen maakten muziek voor de Sint zoals hier Vera en Vera.

De Sint bleek ondanks het drukke werk van de voorbije weken toch goed uitgeslapen. Dat bleek wel uit zijn brede belangstelling en het adrem reageren op de kinderen.
Dit compliment geldt ook voor de Pieten die blijkbaar goed door de goedheiligman waren voorbereid.

Tenslotte kreeg ieder kind een snoepzak
Tenslotte kreeg ieder kind een snoepzak.

Dat de Sint met zijn tijd meegaat blijkt ook wel uit het feit dat hij de kinderen een hand gaf maar al snel overging tot een High Five.

De Sint verlaat de zaal groet enkele kinderen met high five
De Sint verlaat de zaal groet enkele kinderen met high five.

Al met al dus een zeer geslaagde Sinterklaas intocht in Dieteren met dank aan Sint, Pieten, Fanfare en een grote pluim voor de Organisatie.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl