Nieuws uit Dieteren

Bezoek uit Servië


Een select groepje van een delegatie Serven uit Valjevo die op bezoek zijn in Sittard-Geleen bezochten woensdag 17 juni 2009 de boerderij van dhr. Houben in Dieteren.


   groep Serven bezoeken boogstal en luisteren vol aandacht.


Valjevo heeft een samenwerkingsverband met de gemeente Sittard-Geleen en is een zusterstad met ongeveer eenzelfde inwoneraantal.
Het project dat nu loopt heeft als doel “het ontwikkelen van een stadsvisie voor de stad Valjevo”.
Het traject maakt onderdeel uit van het programma LOGO East; dit is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doelstelling is het versterken van lokale en regionale overheden middels partnerschappen tussen verschillende Oost-Europese landen en Nederland. Voor Sittard-Geleen heeft deze samenwerking zich gericht op de gemeente Valjevo in Servië. Met deze gemeente bestonden al samenwerkingsverbanden vanuit de voormalige gemeente Sittard.   In de boogstal uitkijkend over de koeien.


De groep die een bezoek brachten aan de boerderij bestond uit gemeentesecretaris, ambtenaren en pers bijgestaan door een tolk. Enkele agrariërs uit de gemeente Sittard-Geleen begeleidde deze groep door de regio om kennis te maken met de landbouw alhier.
Ze toonden zeer veel interesse en luisterden vol aandacht naar het verhaal van dhr. Houben over bouw boogstal, koeien, productie-niveau en voeding van de dieren.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl