Nieuws

Welkom bij nieuws: "schoolzone borden",


Sinds korte tijd zijn nabij de basisschool in Dieteren opvallende borden geplaatst.
Schoolzone bord aan de Vleutstraat in Dieteren

Het betreft hier zogenaamde Schoolzone borden welke op dit moment pas in een klein aantal gemeenten zijn geplaatst. In Limburg bijvoorbeeld naast onze gemeente Echt-Susteren nog in Maasgouw en Gennep.
Het gebruikte logo is speels vormgegeven en duidelijk afwijkend van verkeersborden.

Deze borden blijken afkomstig te zijn van een nog vrij jonge verkeersveiligheidsorganisatie genaamd Schoolzone Nederland. Hun doel is het ondersteunen van basisscholen bij het creëren van een veilige schoolzone. Door uniformiteit in bebording rondom basisscholen en het verhogen van collectieve bewustwording rondom het thema "verkeersveiligheid" tracht men dit doel te bereiken.
Deze organisatie wil als medium optreden om drie partijen: bassisscholen, gemeente en lokale ondernemers bij elkaar te krijgen om een platform te creëren waarbij ieder vanuit zijn perspectief naar de problematiek te kijken en van elkaar te leren wellicht kan leiden tot verfrissende en nieuwe inzichten.

Dit alles wordt door Schoolzone Nederland aangeboden middels een kosteloos 3-jarig lopend project. Schoolzone Nederland wordt op haar beurt gesponsord door lokale ondernemers.
In vijf fases wordt het project doorlopen te beginnen bij: 1 verkennende fase; 2 inventariserende fase; 3 informerende fase; 4 afronde fase; 5 in deze laatste fase worden de verbeterpunten aangereikt.Webmaster info@deetere.nl