LKZH 2015: schenkingen

Organisatie LKZH 2015 Dieteren
schenkt geld aan goede doelen


Bijna een jaar geleden vond in Dieteren het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes plaats. Voor de tweede keer in vijf jaar tijd stond Dieteren een heel weekend lang in het teken van deze Limburgse volkstraditie. Aan de Maaseikerweg verrees een feestpaviljoen dat op zaterdag 28 en zondag 29 november 2015 tot aan de nok toe was gevuld met een uitzinnig feestpubliek.
Stichting LKZH 2015 en Zaate Herriemenie Jonk Vleisj uit Dieteren zijn bijzonder trots dat het vooraf gestelde doel om er een waar knalfeest van te maken, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de steun van vele tientallen sponsoren en de Gemeente Echt-Susteren, met verve werd behaald. Het drukbezochte feest bracht financieel gezien gelukkig ook een positief eindresultaat . De voor het feest verantwoordelijke Stichting LKZH 2015 heeft in nauw overleg met Zaate Herriemenie Jonk Vleisj besloten een substantieel deel van het overgebleven bedrag te schenken aan enkele goede doelen.
Allereerst heeft het Ronald McDonald Huis Maastricht een donatie van € 1.250,- mogen ontvangen. In het Ronald McDonald Huis Maastricht vinden gezinnen waarvan een ernstig ziek kind langdurig is opgenomen in het Academisch ziekenhuis, vrijwel kosteloos een “Tijdelijk Thuis” zodat men heel dicht bij elkaar kan blijven in moeilijke tijden. Margo De Kock, manager van het McDonald Huis Maastricht: “Ook (of misschien wel JUIST!) in feestelijke tijden is het goed om af en toe even stil te staan bij anderen die het minder goed getroffen hebben. Geweldig dat Jonk Vleisj ervoor kiest om het Ronald McDonald Huis Maastricht mee te laten profiteren van hun geweldig feestweekend!


Ook Stichting De Schakel mocht een bijdrage van € 1.250,- bijschrijven op haar rekening. De Schakel is een stichting met een tweetal doelstellingen, te weten ontwikkelingshulp en de bevordering van het gemeenschapsleven in Dieteren. Ter bereiking van dit laatste wordt het maandblad De Schakel uitgegeven, dat gratis plaatsruimte biedt aan verenigingen en instellingen. De opbrengst van dit maandblad alsmede alle overige inkomsten uit giften en legaten komen ter beschikking van missie- en ontwikkelingswerk. De bijdragen concentreren zich de laatste jaren op gebieden in Haïti, Paraguay, Peru, India en Bolivia. De gedoneerde gelden worden één op één voor projecten in deze landen aangewend.


Tenslotte werd er € 3.500,- geschonken aan Stichting Gemeenschapsbelang Dieteren. Deze stichting heeft het beheer over het gloednieuwe Gemeenschapshuis De Koppel. Een gebouw dat een sleutelrol speelt in de leefbaarheid van Dieteren en als thuishonk dient voor vrijwel alle Dieterse verenigingen. Stichting Gemeenschapsbelang Dieteren zal het bedrag gebruiken voor de verdere afwerking van het gebouw en daarnaast besteden aan blijvende decoraties in het gemeenschapshuis.


Voorzitter Theo Pustjens van Stichting LKZH 2015 Dieteren: “Met de gekozen verdeling gaat er een substantieel bedrag naar de gemeenschap Dieteren die ons bij de organisatie van dit evenement, maar ook 5 jaar geleden, ontzettend heeft gesteund. Door te kiezen voor De Koppel denken we voor alle verenigingen en individuen die ons hebben geholpen iets terug te kunnen doen. De keuze voor de overige twee goede doelen spreekt, vooral vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, denk ik voor zich.Webmaster info@deetere.nl