Resultaat Voedselbankactie 2020
Resultaat Voedselbankactie 2020
Door Cor Voorter

Echt-Susteren In de week van 7 t/m 12 december 2020 hebben we als PvdA Echt-Susteren actie gevoerd voor de Voedselbank Midden-Limburg. Langs deze weg willen we u dan ook informeren dat we, ondanks de beperkingen door de Coronamaatregelen, 3380 lang houdbare producten en een aantal financiële donaties mochten ontvangen voor deze Voedselbank.

Wat een fantastisch resultaat als men bedenkt dat acties bij de diverse supermarkten in onze gemeente geen doorgang konden vinden vanwege alle maatregelen in het kader van de Coronapandemie. Het is fijn om te weten dat in deze vreemde tijden ook aan medemensen wordt gedacht die het moeilijker hebben. Ook is goed om te weten dat deze hulp ook terecht komt bij gezinnen (volwassenen met en zonder kinderen) in onze gemeente Echt-Susteren, die deels afhankelijk zijn van de steun van de Voedselbank Midden-Limburg. Het “Samen voor de Voedselbank” heeft een grotere betekenis gekregen in deze tijd!

We willen alle gulle gevers bedanken in onze gemeente. Natuurlijk ook dank aan alle afgifteadressen in de diverse kernen voor hun medewerking. Iedereen dan ook hartelijk bedankt die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze actie!!
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl