Ruilverkavelingsgebouw in Dieteren afgebroken:

Op de Roosterderweg in Dieteren is de afgelopen 2 dagen het voormalig Jeu de Boules lokaal afgebroken en opgeruimd. Het gebouwtje was oorspronkelijk geplaatst circa 1968 en gebruikt door de ruilverkavelingscommissie van de ruilverkaveling en herinrichting voor het Land van Swentibold. Bij de Dieterse bevolking stond het gebouw dan ook bekend als ruilverkavelingsgebouw. Het heeft als zodanig dienst gedaan tot circa 1984, toen de Dieterse schutterij St. Stephanus in 1984 het OLS won kon het gebouw dan ook gebruikt worden voor de werkgroep die het OLS in Dieteren deed voorbereiden. Daarna werd het gebouw gebruikt als Jeu de Boules lokaal tot ongeveer 2008.
Nu heeft de gemeente hier echter andere plannen. Zo wordt het aantal parkeerplaatsen teruggebracht tot 5 en krijgt de rest van het terrein een groenbestemming, gazon met hagen en enkele bomen.

Eerst enkele foto's zoals het jarenlang was.


Een foto van het gebouw van enkele jaren geleden


Een foto van het gebouw van enkele jaren geleden


Een overzicht van de afbraakwerkzaamheden.


Het gebouw wordt gestript


Laatste restant


Laatste wand van het pand wordt weggepakt


Nu ook dit nog uitsorteren en opruimen


Uitsorteren en opruimen nog in volle gang, wat rest is een lege plekVan de gemeente ontving ik onderstaande ruwe schets van de nieuwe inrichting van het vrijgekomen terrein. De werkzaamheden hiervoor zullen een á twee weken na de bouwvak een aanvang nemen.


Schets van de nieuwe situatie


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl