Kerk Dieteren druk bezocht.
Kerk Dieteren druk bezocht.

Waarschijnlijk fronste u zich even de wenkbrauwen bij het lezen van de bovenstaande kop. Echter ik doel hier niet op de reguliere kerkgangers die in het kerkgebouw samenkopen om zich in gebed te verenigen. Maar op de grote zwerm kraaiachtigen die het kerkgebouw gebruiken om zich uit te rusten en wellicht ook de hoogte van het gebouw gebruiken om zo goed uitzicht te hebben. Ik vermoed dat ze van daaruit de omgeving bespieden en strooptochten organiseren richting boomgaarden en landerijen in Dieteren.
De laatste jaren lijkt het er op dat niet alleen het weer extremen vertoont maar ook verschillende diersoorten in aantal fors toenemen zodanig dat het bijna plaagachtige vormen gaat aannemen denk maar eens aan eikenprocessierups, roeken(kraaiachtigen), ganzen, wilde varkens, bevers. Terwijl andere soorten het soms moeilijk hebben en mogelijk met uitsterven worden bedreigd.


Grote zwerm kraaiachtigen (roeken?) bij de kerk van Dieteren.Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl