Parochiecluster Susteren


Fikse tegenslag renovatie Basiliek Susteren

Door: Cor Voorter

Het kruis en de haan hebben al een aantal weken hun vertrouwde plek op de torens van de H. Amelbergabasiliek moeten verlaten. Tegelijkertijd werd de rechtertoren voorzien van een veiligheidsnet dat eventueel losrakende leien moet tegenhouden naar beneden te vallen. In een inspectie met een hoogwerker heeft uitgewezen dat houtwerk in de torenspitsen en de torenleien nodig vervanging moeten worden. Verder zijn ook de voegen tussen de stenen poreus en ook deze mogen broodnodig vernieuwd.

Veiligheid.
“Een fiske tegenvaller!”, aldus deken Lauvenberg. “Het was even slikken, toen we hoorde wat er allemaal mis was. De uitgebreide inspectie heeft ons duidelijk gemaakt wat er allemaal moet gebeuren. Daarbij gaat de veiligheid echter boven alles. Vandaar dat diezelfde dag nog de veiligheidsnetten gespannen zijn.”

Buuttefestival
Inmiddels zijn de extra kosten in kaart gebracht en is het Parochiecomité druk doende om waar mogelijk fondsen te werven. Naast een aantal fondsen waar een beroep op kan worden gedaan, blijft er echter weer een kostenpost die door de parochie zelf bekostigd moet worden.
Om de kosten te drukken neemt een groep vrijwilligers binnen de parochie waar mogelijk werkzaamheden voor hun rekening. Verder wordt gekeken of het mogelijk is om activiteiten te organiseren die extra geld in het laatje kunnen brengen. “Gezien de positieve reacties op het Buuttefestival bie de Basiliek is besloten om ook dit jaar op zondag 4 september a.s. dit festival opnieuw te organiseren. Het is een prachtige afsluiting van de schoolvakantie en voor iedereen gratis toegankelijk.”Deken Lauvenberg heeft er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt met de totale renovatie van de eeuwenoude basiliek. De monumentale kerk heeft eeuwen getrotseerd, oorlogen en natuurgeweld doorstaan. Het kost alleen wat extra moeite, tijd en geld.Webmaster info@deetere.nl